Trivsel

Organisatorisk Robusthed

Motivation

Stress

Sygefravær

Det handler om trivsel på arbejdspladsen og arbejdsglæde

Vi går på arbejde mange timer om dagen og vil gerne have lov til at arbejde i mange år. I nutidens Danmark handler jobbet ikke kun om at tjene penge. Vi vil gerne have et arbejde der er personligt tilfredsstillende, udvikler os som mennesker, er meningsfuldt og hvor vi yder et bidrag til et formål.

Det er i bund og grund, hvad trivsel og arbejdsglæde handler om. Men som du nok kan fornemme, så kræver en høj trivsel nogle gode arbejdsbetingelser og engagerede medarbejdere.

Hvordan får man arbejdsglæde?

Hverken chefen eller den enkelte medarbejder kan alene sikre, at der er høj trivsel og engagement på arbejdspladsen. Det er noget I skal skabe og vedligeholde i fællesskab.

I kan selvfølgelig også indimellem have behov for assistance udefra. Det er så der, Godt Arbejdsliv kommer ind i billedet.

Organisatorisk RobusthedsVurdering

HVOR ROBUST ER JERES VIRKSOMHED?

En robust organisation er modstandsdygtig overfor stress og evner at håndtere kriser, så de ikke gør mere ondt, end højst nødvendigt. At skabe resiliens på en arbejdsplads, handler om at sikre arbejdspladsens modstandsdygtighed og tilpasningsevne i en presset verden. En robust organisation kender sine grænser og handlemuligheder, som den forstår at tilpasse efter forholdende.

Man ved, hvornår medarbejdere trives og hvornår de er på vej ud, hvor det begynder at påvirke effektiviteten.

Få en vurdering af, hvor robust jeres virksomhed er, og ideer til, hvordan I kan blive mere robuste som arbejdsplads.

Læs mere om Organisatorisk Robusthedsvurderingr har vi så meget fravær / stress

Spørgsmål? Skriv til os med det samme; tryk på chatikonet nederst i højre hjørne af skærmen

 Et stærkt ledelses- værktøj

“Som leder har jeg meget mere ud af det her, end en APV.”

Produktionsvirksomheden SAN Electro Heat fik nye redskaber til at styrke deres fraværsberedskab gennem en ORV.  Det er et rigtig godt supplement til APV og  trivselsundersøgelser, når ledelsen skal prioritere deres arbejdsmiljø indsatser.

Organisatorisk robusthedsvurdering

 Organisatorisk robustheds vurdering

En metode til at få overblik over arbejdspladsen styrker og svagheder overfor stress og sygefravær. Få et grundigt overblik over, hvor det bedst kan betale sig for jer at sætte ind for at øge trivsel på arbejdsplads og mindske sygefraværet og de konsekvenser der er ved ressourcemangel i virksomheden.

Kontakt os for en uforpligtende snak; tryk på chatikonet nederst i højre hjørne af skærmen
organisatorisk robusthed

Hvordan opbygger man en robust organisation?

Resiliens på arbejdspladsen

Det er ikke ved at bede medarbejderne være robust, men gennem samarbejde og strukturer, der sikrer en stabil drift med sunde medarbejdere, – også når stormen raser og alting skal forandres.

Stressforebyggelse, et godt psykisk arbejdsmiljø og en god håndtering af sygefravær kan spare virksomheder for rigtig mange ressourcer. Sygefravær og stress koster både mistet omsætning og i sidste konsekvens arbejdsduelighed. Både de direkte økonomiske og de mere menneskelige konsekvenser kan mindskes eller helt undgås, hvis arbejdspladsen bliver mere resilient.

Godt Arbejdsliv har specialiseret sig i at optimere virksomheders robusthed overfor stress og sygefravær.

Læs mere om at skabe robuste arbejdspladser.

Spørgsmål? Skriv til os med det samme; tryk på chatikonet nederst i højre hjørne af skærmen

HVORDAN TRIVES I PÅ JOBBET?

Gør noget ved medarbejderne trivsel

At få lavet den lovpligtige APV hvert tredje år er ikke nok til at sikre, at medarbejderene trives i det daglige.

Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for høj produktivitet og den kan blive udfordret af mange ting. Selvom man har ansat engagerede og dygtige medarbejdere, er det ikke ensbetydende med at de trives. Hvordan sikrer man medarbejderes trivsel?

Der er ikke en enkelt opskrift, for det afhænger af, hvem der skal trives med hvad. Dine medarbejdere har nogle psykologiske behov der skal opfyldes, for at de kan opfylde virksomhedens behov for effektivitet og kvalitet i leverancen.

Sæt jeres trivsel på dagsordenen og få både gladere og mere effektive medarbejdere. Det betaler sig!

Læs mere om vejen til større trivsel.

Du er altid velkommen til at ringe: 2462 1344
Motivation af moderne medarbejdere

Når pisk og gulerod ikke virker

Motivation på en moderne arbejdsplads

Hverken løn eller bonusordninger får medarbejdere til at performe optimalt i dag. Det hjælper heller ikke noget at true med fyring eller degradering. De arbejder man ikke bedre eller hurtigere af.

Medarbejdere er motiverede, hvis deres psykologiske behov understøttes og plejes.

Den moderne medarbejder motiveres ikke af trusler eller udsigten til økonomiske belønninger.

Men hvordan får man den så til at være engagerede og effektive?

Det kræver en opdateret viden om, hvad motivation er i en moderne kontekst og hvordan det kan benyttes som et effektivt ledelsesredskab til at skabe højt engagement og effektivitet hos kreative og højt uddannede medarbejdere.

Læs mere om motivation af videnarbejdere

 

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Sex og Chikane på jobbet

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Hvorfor får man stress?

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

stressforebyggelse

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Den gode og den onde stress - stresssymptomer

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Seneste blogindlæg:

Vi udgiver et blogindlæg og en podcast cirka hver 14. dag. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at følge med i vores blog om arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Nyhedsbrev? Ja tak!

Sådan påvirker kollegerne din stress

Stress er også noget vi får af og giver til hinandenDen tyske psykolog Norbert Semmer kom i 2007 med en interessant teori til at forklare, en del af den stress vi ser på arbejdspladserne. Han mener, at noget af det vi får stress af er…

Du kan også være seksuel krænker på jobbet

Mange går rundt og er seksuelle krænkere på arbejdspladsen, uden egentlig at vide det. Ikke fordi de direkte gør noget, men fordi de IKKE reagerer. Måske gælder det også dig?I den sidste udgave af HR videns podcast, nr 13 , taler…
,

Hemmeligheden bag stress del II

Derfor bliver du stresset af arbejdet Som jeg skrev i sidste blogindlæg, har nogle stressteorier fokus på, hvilke udefrakommende faktorer der kan gøre os stressede. Andre teorier koncentrerer sig om at svare på, hvordan stress påvirkes…

Hemmeligheden bag stress - del I

Derfor bliver du stresset af dit arbejde Der hersker mange teorier om hvad stress opstår af og hvorfor det kan være så skadeligt.I dette indlæg kan du blive lidt klogere på, hvilke teorier om stress der er værd at kende. Hvis du ved…
, ,

6 måder at undgå stress på arbejdspladsen

Hvilke knapper har ledere og medarbejdere at skrue på, når det psykiske arbejdsmiljø skal sikres på arbejdspladsen? Hvordan kan lederen forebygge stress hos medarbejderne (ud over ikke selv at blive for stresset)?Fordi stress er…
, ,

Derfor kan dårlig ledelse koste liv

Hvad skal der til, før ledelsen tager deres arbejdsmiljøansvar alvorligt?Sagen om Holbæk sygehus´ medicinske afdeling, der nu er indberettet til patientklagenævnet, er et slemt eksempel på ledelsessvigt.Det er et klart ledelsesansvar…
Symptomer på stress

Symptomer på stress

Lad mig slå fast med det samme: Stress er i sig ikke en dårlig ting.Det kommer an på, hvilken stress man taler om og hvilken funktion den skal have. Kortvarig stress er produktiv Hvis du har brug for at yde optimalt og kunne være den…

Find modet til medarbejdernes ytringsret

Har ansatte ytringsfrihed? Eller risikerer de at miste jobbet, hvis de udtaler sig offentligt om kritisable forhold på deres arbejdsplads?Skal og bør man ytre sig, når man oplever ting på sin arbejdsplads, som man ikke kan stå inde…

Vi vil gerne høre fra dig

Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har kommentarer til vores blogindlæg eller podcast. Hvad vil du læse eller høre om?

bp@godtarbejdsliv.dk
Spørgsmål? Skriv til os med det samme; tryk på chatikonet nederst i højre hjørne af skærmen

Fordi det er dyrt at miste arbejdskraft

Der er ikke noget mere irriterende, end når en dygtig medarbejder siger op og går over til konkurrenten. Eller bliver syg og aldrig kommer helt tilbage på toppen.

Godt Arbejdsliv er en konsulentvirksomhed, der sætter medarbejderes trivsel i fokus, for at skabe bæredygtige og produktive virksomheder. Hvis medarbejdere trives, er de mere effektive og bliver længere i virksomheden.

Dermed sikrer arbejdspladsen et optimalt udbytte af de engagerede medarbejderes viden og kompetencer. Samtidig sikres medarbejderne et tilfredsstillende arbejde, hvor de kan brænde for det de laver, uden at brænde ud.

Vi gør det, der virker

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og evidensbaserede metoder, arbejder vi for at sikre et godt match mellem virksomhedens og medarbejderes behov i arbejdslivet. Hverken ledelse eller medarbejdere kan sikre trivsel alene. Derfor tilbyder vi både ledelsesrådgivning og viden om arbejdsmiljø og psykologi, samt deltagelse i forandringsprojekter, når vi skal forbedre arbejdsmiljøet.

Hvordan opnår man god trivsel på arbejdspladsen?

Vi kommer ikke med nogle skræddersyede løsninger på forandring af arbejdsmiljøet, da vi tror på, at enhver virksomhed har sine særheder og derfor ikke kan puttes ned i samme kasse som konkurrenterne. Derfor tilpasser vi vores arbejde til den konkrete udfordring og virksomhed. Det tror vi på giver den bedste løsning. Til gengæld benytter vi velafprøvede metoder til forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.  Du kan læse mere om vores metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Et foredrag om arbejdsmiljø eller et længere samarbejde?

Hvad enten du er til den  hurtige inspiration, eller ønsker en langsigtet, holdbar forandring, så kan vi være en nyttig samarbejdspartner til at styrke jeres arbejdsmiljø og arbejdspladsens sammenhængskraft.

Vi holder foredrag og workshops, deltager i temadage og rådgiver både små og store virksomheder om, hvordan de kan optimere deres arbejdsplads til at være et godt sted at arbejde og tjene penge. Det tror vi på gør en forskel for arbejdsdagen.

Hvorfor har vi så meget stres på arbejdet? Hvorfor har vi meget stress på jobbet? Hvornår er man stresset?

Få 30 minutters gratis trivselsrådgivning.

Bettina Prühs

Fortæl hvad du gerne vil tale om, så kontakter jeg dig for en GRATIS trivselssamtale