Har I stress eller sygefravær i organisationen?

Skab strukturelle løsninger på strukturelle problemer.

Spørgsmålet er måske ikke længere om der er stress i din virksomhed, men hvordan I håndterer det, når der er stress i organisationen? I stedet for at efterlyse robuste medarbejdere for at undgå stress og sygefravær, kan organisationen gennem strukturer og samarbejdsformer skabe en robust arbejdsplads. Hermed kan hele virksomheden stå imod kriser, forebygge stress og undgå for store konsekvenser, hvis medarbejdere har det psykisk svært.

Den robuste organisation forstår at anerkende medarbejdernes psykologiske behov og ved, hvordan arbejdspladsen skal reagere i de mange forskellige situationer, der opstår i en presset hverdag. Dermed kan meget forebygges og sårbare medarbejdere kan gribes inden det er for sent.  Uanset hvor godt et psykisk arbejdsmiljø I har i virksomheden, kan andre livsomstændigheder gøre, at en medarbejder bliver for stresset. Og en stresset medarbejder bliver hurtigt til en eller flere sygemeldte medarbejdere, hvilket kan koste dyrt for både mennesket, top- og bundlinje. Derfor er det vigtigt at I har det nødvendige beredskab til at håndtere stress, inden det medfører sygdom.

Ved at opbygge en robust organisation sikres det, at virksomheden har kompetencer og procedurer til at stå imod kriser, forebygge stress og undgå for store konsekvenser, hvis medarbejdere har det psykisk svært. Det kalder jeg strukturel stresshåndtering gennem organisatorisk robusthed.

Få styr på:

  • Hvordan I forsikrer virksomheden, så den er klar til at stå imod, hvis stressniveauet bliver for højt
  • Hvordan man bedst forebygger og håndterer stress ved at bruge alle niveauer i virksomheden.
  • Hvilken rolle ledelsen og arbejdsgruppen har, i at sikre et fornuftigt stress niveau i virksomheden
  • Hvordan I undgår, at stress bliver til en sygemelding
  • Hvordan man bedst håndterer medarbejdere, der bliver syge med stress
  • Hvordan man sikrer at organisationen kan fungere, selv om der mangler arbejdskraft i en periode
  • Hvilke andre opmærksomhedspunkter I skal rette fokus mod, hvis stress skal forebygges og håndteres.

Kontakt mig, så vi kan lave en handlingsplan for at gøre din organisation modstandsdygtig over for psykiske arbejdsbelastninger.

Jeg afholder et heldagskursus i at opbygge en robust organisation gennem FTF onsdag den 2. november 2016. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.