Har I stress og sygefravær i organisationen?

Kontakt mig på 2462 1344 eller bp@godtarbejdsliv.dk, hvis du vil lave en plan til at gøre din organisation modstandsdygtig over for stress.

Et robust værn mod stress

Vil du være med til at skabe trivsel og undgå stress på din arbejdsplads?

Bliv klædt på til at håndtere en stresset kollega eller medarbejder og få værktøjerne til at gøre din arbejdsplads robust mod stress og sygefravær.

Arbejdspladsen har et stort ansvar at løfte, når stress hos medarbejderne skal forebygges og håndteres. Men det kræver kompetente medarbejdere, dygtige ledere og gode arbejdsprocesser, hvis opgaven skal løftes. Det skal ikke være op til den enkelte at løse så stor en udfordring. Det er en opgave, der skal varetages af hele arbejdspladsen og det er så her du kommer ind i billedet.

Trivsel kommer gennem gode sociale relationer og samarbejdsformer, der værner om den enkelte i fællesskabet. Hvis først der er opstået en stress sygemelding kan den kun overvindes, hvis ledere og kolleger samarbejder om at få den sygemeldte tilbage til jobbet. Det kan ikke løses af den stressede selv, men kræver støtte og organisering fra dig som leder og/eller kollega.

Her får muligheden for at være et afgørende element i organisationens beredskab. Du kan nemlig gøre en stor forskel i at skabe trivsel og mindske konsekvenserne af stress på din arbejdsplads.

Som en del af et robust stressberedskab, kan du være med til at

 • Sikre en arbejdsplads med høj trivsel og effektivitet
 • Afdække organisationens styrker og svagheder i forhold til stressberedskabet
 • Udvikle et effektivt beredskab over stress
 • Understøtte processer til at sikre kontinuerlig forbedring gennem læring

Dette emne kan afholdes som

 • En heldags workshop for medarbejderrepræsentanter
  (Pris: 30.000 op til 20 deltagere, prisen er ekskl. moms )
 • Et foredrag for ledelsen 
  (Pris: 12.000 for 1½ time)
 • En temadag for hele virksomheden
  (Pris: 30.000 op til 20 deltagere, 45.000 op til 50 deltagere og 59.000 op til 80 deltagere, priserne er ekskl. moms)
 • En 2 ½-dages workshop for udvalgte ledere og medarbejdere.
  (Pris: 42.500 op til 10 deltagere, 62.000 op til 15 deltagere, priserne er ekskl. moms)

Jeg afholder et heldagskursus i at opbygge en robust organisation gennem FTF onsdag den 13. marts 2017. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.