Trivsel

Robusthed

Motivation

Stress

Sygefravær

Organisatorisk RobusthedsVurdering

HVOR ROBUST ER JERES VIRKSOMHED?

En robust organisation er modstandsdygtig overfor stress og evner at håndtere kriser, så de ikke gør mere ondt, end højst nødvendigt. At skabe resiliens handler om at sikre arbejdspladsens modstandsdygtighed og tilpasningsevne i en presset verden. En resilient organisation kender sine grænser og handlemuligheder, som den forstår at tilpasse efter forholdende.

Få en vurdering af, hvor robust jeres virksomhed er, og ideer til, hvordan I kan blive mere robuste som arbejdsplads.

Læs mere om Organisatorisk Robusthedsvurdering.

 Et stærkt ledelses- værktøj

“Som leder har jeg meget mere ud af det her, end en APV.”

SAN Electro Heat fik nye redskaber til at styrke deres fraværsberedskab gennem en ORV.

organisatorisk robusthed

Hvordan opbygger man en robust organisation?

Det er ikke ved at bede medarbejderne være robust, men gennem samarbejde og strukturer, der sikrer en stabil drift med sunde medarbejdere, – også når stormen raser og alting skal forandres.

Stressforebyggelse og en god håndtering af sygefravær kan spare virksomheder for rigtig mange ressourcer. Der er både økonomiske og menneskelige konsekvenser som kan mindskes eller helt undgås, hvis arbejdspladsen bliver mere resilient.

Læs mere om at skabe robuste arbejdspladser.

HVORDAN TRIVES I PÅ JOBBET?

Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for høj produktivitet og den kan blive udfordret af mange ting. Sæt jeres trivsel på dagsordenen og få både gladere og mere effektive medarbejdere. Det betaler sig!

Læs mere om vejen til større trivsel.

Når pisk og gulerod ikke virker

Den moderne videnarbejder motiveres ikke af trusler eller udsigten til økonomiske belønninger.

Men hvordan får man den så til at være engagerede og effektive?

Det kræver en opdateret viden om, hvad motivation er i en moderne kontekst og hvordan det kan benyttes som et effektivt redskab til at skabe højt engagement og effektivitet hos kreative og højt uddannede medarbejdere.

Læs mere om motivation af videnarbejdere

Motivation af moderne medarbejdere
 

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Seneste blogindlæg:

Selvstændige har også brug for anerkendelse

Hvordan får man ros og anerkendelse for sit arbejde, når der ikke er en chef eller kollega til at give det?  – freelance psykologi III. Som lønansat får du forhåbentlig ros for dit arbejde. Jeg håber din leder giver dig et skulderklap,…
,

Det er (stadig) ufedt at være selvstændig

"Jeg kan godt være lidt kedelig at have som bordherre, for jeg taler hele tiden om min forretning. Jeg tænker jo på den uafbrudt".  - freelance psykologi II. Det er ikke kun ensomt og usikkert at være en del af freelance økonomien.…

Det er (også) ufedt at være selvstændig

 - freelance psykologi I. Det er fedt at være selvstændig. Men det er også hårdt. Og nogle gange virkelig ufedt. Der er lidt tabu at tale om livet som selvstændig i en negativ optik. Alle ser beundrende på en, når man siger man…

4 spørgsmål når du overvejer at blive freelancer

Vil du også være freelancer? Der bliver flere og flere danskere med løse ansættelser og  freelance opgaver: Nogen vil kalde dem selvstændige, andre kalder dem prækariatet, eller projektmedarbejdere, eller freelancere. Kært barn har…
, ,

Hjælper det, at få robuste medarbejdere?

Efterlysningen af robuste medarbejdere er ikke aftaget, trods heftig debat om implikationerne de seneste år. Men hvorfor ikke? Formentlig fordi problemet, der har skabt efterlysningen stadig består. Der er ikke blevet mindre travlt på…
, ,

Den fejl mange begår, når de laver sygefraværsstatistik

De fleste virksomheder registrerer, når en medarbejder melder sig syg. Og mange ser da også på statistikkerne for at danne sig et overblik over, om fraværet ligger på et acceptabelt niveau. Er det over de 8 fraværsdage om året i den private…
, , ,

4 ting du skal huske at gøre overfor kollegerne, når der er stressfravær

Når en medarbejder bliver så stresset at det medfører sygefravær, har virksomheden brug for procedurer og kompetencer til at tage sig af den sygemeldte; Lederen skal kende sin pligt og sine handlemuligheder, så den stressramte får den…
Millenials på job
, ,

3 spørgsmål du bør stille, før du ansætter millenials

En  ny generation er på vej ind på arbejdsmarkedet, hvilket kan blive en udfordring for ledere. "Jeg skal i hvert fald ikke ændre min måde at lede på, bare fordi der kommer nogle snotforkælede unge, som tror de skal passes i hoved og…