• Godt Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv kræver opmærksomhed


Om osTilmeld Nyhedsbrev
,

Krænkende adfærd mellem kolleger

Sexchikane

– når sexchikane ødelægger samarbejde på arbejdspladsen og selvtillid hos medarbejdere

“Du har en røv som en 16-årig”

Det var muligvis ment som et kompliment fra en mandlig kollega, lad os kalde ham Mads, til en af få kvinder (Dorte) på en ITarbejdsplads. Det blev bestemt ikke opfattet som et kompliment. Ja, Dorte er en smuk kvinde, men det er ikke nødvendigvis en relevant samtale at have med en kollega. Dorte følte sig ret ubehageligt til mode over at blive gjort opmærksom på sine kropslige fordele fra en hun arbejder samme med dagligt. Med andre ord krænket.

Man vender en krænkende adfærd indad : er sexchikane min skyld?

Dorte var mundlam overfor den bemærkning og skyndte sig væk. Så snart hun havde fået fysisk og tidsmæssig afstand fra oplevelsen begyndte hun at undersøge den udefra, for at se om det måske bare var hende selv, der overreagerede. Og selv hvis hun havde ret i, at det var en utilføbrlig opførsel, skulle hun så have gjort noget anderledes? Hvorfor sagde hun ikke fra?

At vende en oplevelse indad er en af de mest almindelige reaktionsmønstre overfor krænkelser. Man søger efter en skyldig og en forklaring på sin oplevelse. Og ofte finder man en oplagt synder, nemlig sig selv.

Man internaliserer oplevelser og bebrejder sig selv. også selvom krænkede medarbejdere meget sjældent selv er den skyldige. Derfor er det afgørende, at få det sagt højt. Tal med en kollega om din oplevelse. Allerhelst en arbejdsmiljørepræsentant, der er uddannet til at vide, hvordan man skal forholde sig til krænkelser på arbejdspladsen.

En krænkelse kommer sjældent alene

I den her historie var Dorte netop selv blevet udnævt til arbejdsmiljørepræsentant. Næste skridt er derfor at gå til ledelsen. Men Dortes chef er en mand og derfor var ikke lige ham hun vendte sig imod i første omgang. Hun gik i stedet til sin kvindelige kollega – Lisa – for at dele sin historie med hende, og hjælpe med at finde mening i sin oplevelse.

Lisa havde haft en lignende oplevelse med Mads. Det lettede lidt på Dortes bekymring over, om det var hende selv der var noget galt med. Men det gjorde også sagen endnu mere alvorlig. For dermed blev det ikke længere en mulighed for at undskylde Mads´ adfærd som et kikset engangstilfælde.

Krænkende adfærd på arbejdspladsen skal stoppes med det samme

Dorte gik derfor til sin leder. Som tog henvendelsen meget alvorligt, hvilket han selvfølgelig også skal, da det er et ledelsesansvar at sikre godt arbejdsmiljø. Dermed også at sætte en stopper for alle former for krænkende adfærd så hurtigt som muligt.
Mads blev indkaldt til en alvorlig samtale. Selv hvis det hele viser sig at være en misforståelse, eller et udtryk for svage sociale kompetencer hos en medarbejder, skal ledelsen gøre det helt klart, at den slags adfærd ikke tolereres. det ved Mads så nu. Samtidig har Dorte fået den nødvendige opbakning der kan hjælpe hende med ikke at påtage sig skylden

Opsæt regler for social adfærd på arbejdspladsen

Men hvad nu, hvis Mads gør det igen? Eller hvis Michael hørte hvad Mads sagde til Dorte og derfor tænker, at det var da åbenbart ok. Og derfor selv gør noget i samme stil ved Dorte eller Lisa i næste uge?

Næste skridt er, arbejdsmiljøorganisationen gennemgår den nuværende personalepolitik og får indskærpet arbejdspladsens regler om social adfærd og reaktionsmønster ved krænkelser. Når politikkerne er gjort tydelige vil de blive formidlet ud til hele virksomheden. I den her historie består virksomheden kun af 10 medarbejdere. Derfor bliver det til et tema på næste fællesmøde.
For at pointere overfor hele arbejdsfællesskabet, at nogle ting gør man bare ikke på denne arbejdsplads og hvis man gør har det konsekvenser. Og at alle medarbejdere har et ansvar for at bevare et godt arbejdsmiljø.

Gør chikanerende adfærd på arbejdspladsen til alles ansvar

En krænkelse bliver nemlig tit overværet af andre. Som enten ser væk eller reagerer ved at blande sig. Når den nye politik for krænkende adfærd præsenteres i virksomheden, vil dialogen også handle om, at du ikke skal se væk. For det er også at handle, faktisk kan det sidestilles med at deltage i krænkelsen.

Du skal gribe ind og sige fra overfor en krænkelse, også selvom den ikke er rettet mod dig

Hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Så kan man diskutere krænkelsesparathed og overdrevne reaktioner. Det vigtige her er, at den krænkede ikke skal stå alene med at få det stoppet. det er et fælles ansvar.

Med den understregning og en tydelig politik for, hvordan virksomheden håndtere overskridelse af acceptabel adfærd, har Dorte, Lisa og andre kolleger der oplever krænkelser i arbejdsdagen nu et værktøj til at pege på og sikre, at alle ved hvad der skal ske. Det er en klar fordel for både ledere og medarbejdere at have tydelige retningslinjer at læne sig op ad, hvis det skulle blive nødvendigt.

Krænkelser på arbejdet er et følsomt emne, men det skal håndteres

I denne fortællling fik vi lavet en løsning der gør, at Dorte fik opbakning fra ledelsen og det blev tydeligere for alle, hvad man gør og hvad man ikke accepterer på denne arbejdsplads. Men det er stadig svært at tale om med sin leder og sine kolleger. Der er mange tabuer, tidligere erfaringer og følelser i spil

Alle kan jo blive krænket og det behøver ikke være seksuelt. Derfor blev diskusionen løftet op til at handle om krænkende adfærd på et mere generelt niveau. Det var måden at løse det på i denne fortælling. Under alle omstændigheder skal der reageres og reaktionen skal tilpasses den enkelte virksomheds kultur og muligheder. Men noget skal i hvert fald gøres.

Læs flere indlæg om krænkende adfærd på arbejdspladsen fra min blog:

Lyt med i podcasten HRviden om Sex og chikane på jobbet

Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane

God Arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

Godt Arbejdsliv driver netværket Sund ITledelse

Netværket startede som et projekt, der sigtede efter, at styrke den mentale sundhed i små ITvirksomheder i Region Hovedstaden.

Det fondsstøttede udviklingsprojekt slutter ultimo februar 2020, men netværket fortsætter med at mødes.

Du er også velkommen, hvis du er

  • ejer/leder af en mindre ITvirksomhed (max 20 ansatte)
  • interesseret i at udvikle din netværk
  • nysgerrig på, hvordan du styrker din forretning gennem god ledelse

Læs mere på SundITledelse.dk

Trivsel

Organisatorisk Robusthed

Organisationsforandring

Stress

Sygefravær

Det var godt at få defineret, hvad robusthed i organisationen er, og ikke er. Masser af inspiration og guldkorn!

Tillidsrepræsentant om organisatorisk robusthed

Jeg har fået noget konkret, jeg kan bruge på min arbejdsplads.

Arbejdsmiljørepræsentantom Organisatorisk robusthed

“Dit oplæg var godt og passende – og det ramte godt der hvor vi er!

Så jeg er meget tilfreds.”

Bruun Rasmussen kunstauktionerHRansvarlig om sygefraværsoplæg

“Det har været meget inspirerende.

Og med gode input til handling”

SocialrådgiverArbejdsmiljørepræsentant om organisatorisk robusthed

“Med din store hjælp blev det en rigtig god dag.”

BUPLLedelseskonsulent om stressoplæg

Meget vidende underviser. Meget inspirerende dag. Godt og tilpas indhold.

Arbejdsmiljørepræsentantom Organisatorisk robusthed

Høj trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen sikrer en god bundlinje og sunde medarbejdere.

Vi går på arbejde mange timer om dagen og vil gerne have lov til at arbejde i mange år. I nutidens Danmark handler jobbet ikke kun om at tjene penge. Vi vil gerne have et arbejde der er personligt tilfredsstillende, udvikler os som mennesker, er meningsfuldt og hvor vi yder et bidrag til et formål.

Det er samtidig en forudsætning for, at medarbejderne er effektive og leverer høj kvalitet. Manglende trivsel kan let påvirke virksomhedens overskud.

Det er i bund og grund, hvad trivsel og arbejdsglæde handler om. At skabe gode arbejdsbetingelser og gode vækstbetingelser er to sider af samme sag. Men høj trivsel kræver både nogle gode arbejdsbetingelser og engagerede (arbejdsglade) medarbejdere.

Hvordan får man arbejdsglæde?

Hverken chefen eller den enkelte medarbejder kan alene sikre, at der er høj trivsel og engagement på arbejdspladsen. Det er noget I skal skabe og vedligeholde i fællesskab.

I kan selvfølgelig også indimellem have behov for assistance udefra. Det er så der, Godt Arbejdsliv kommer ind i billedet.

Spørgsmål? Skriv til os med det samme; bp@godtarbejdsliv.dk
organisatorisk robusthed

Social bæredygtighed kræver resiliens på arbejdspladsen

Hvordan opbygger man en robust organisation?

Resiliens er et spørgsmål om, at virksomheden har samarbejde og strukturer, der sikrer en stabil drift med sunde medarbejdere, – også når stormen raser og alting skal forandres.

Social bæredygtighed på arbejdspladsen handler om, at virksomheden passer godt på sine ressourcer og efterlader medarbejderne i mindst lige så god stand, når de forlader virksomheden, som da de blev ansat. Det kræver et godt arbejdsmiljø og resiliente strukturer.

Godt Arbejdsliv har specialiseret sig i at gøre virksomheders arbejdsmiljø bæredygtigt og sikre robusthed overfor stress og sygefravær.

Læs mere om at skabe robuste arbejdspladser.

Spørgsmål? Ring eller skriv til os for en uforpligtende snak.

HVORDAN TRIVES I PÅ JOBBET?

Gør noget ved medarbejderne trivsel og tag et fælles ansvar for jeres arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for høj produktivitet og den kan blive udfordret af mange ting. Selvom man har ansat engagerede og dygtige medarbejdere, er det ikke ensbetydende med at de trives. Hvordan sikrer man medarbejderes trivsel?

Der er ikke en enkelt opskrift, for det afhænger af, hvem der skal trives med hvad. Alle medarbejdere har nogle psykologiske behov der skal opfyldes, for at de kan opfylde virksomhedens behov for effektivitet og kvalitet i leverancen.

Sæt jeres trivsel på dagsordenen og få både gladere og mere effektive medarbejdere. Det betaler sig!

Læs mere om vejen til større trivsel.

 

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Arbejdet som Jobsøgende_(måske med handicap) - en podcast fra HR viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Beskæftigelsesindsatser for mennesker med handicap - podcast fra HRviden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Plads til flere med handicap i job - HRviden podcast

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Tag kontrol over den grænseløse teknologi - HR viden podcast

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Det grå guld - hvordan man finder job igen i en sen alder

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Det grå guld - hvordan man fastholder den ældre arbejdsstyrke

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast 19 Videnproducerende organisationer

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden podcast 18

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden podcast 17

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast HR viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast Hr viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Sex og Chikane på jobbet

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Hvorfor får man stress?

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

stressforebyggelse

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Den gode og den onde stress - stresssymptomer

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Seneste blogindlæg:

Vi udgiver et blogindlæg og en podcast cirka hver 14. dag. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at følge med i vores blog om arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Nyhedsbrev? Ja tak!
Jobtrivsel på afstand
,

Jobtrivsel på afstand: en indsats for at sikre god ledelse og samarbejde på distancen

Styrk arbejdsmiljø, samarbejde og trivsel, når I skal holde afstand Godt arbejdsliv har fået muligheden for at tilbyde to indsatser for virksomheder, der har været nødt til at ændre deres arbejdsformer pga. coronakrisen.Selvom landet…

Grænser nedbrydes og relationer forandres, når vi alle arbejder hjemmefra

Livets indlagte grænser bliver testet i disse dage. Både mellem arbejdstid og fritid, fysisk er grænsen mellem arbejdsplads og hjem nedbrudt fuldstændig. Grænserne mellem de roller vi indtager i hverdagen som mor, kollega, leder, frivillig…
Sexchikane
,

Krænkende adfærd mellem kolleger

- når sexchikane ødelægger samarbejde på arbejdspladsen og selvtillid hos medarbejdere "Du har en røv som en 16-årig" Det var muligvis ment som et kompliment fra en mandlig kollega, lad os kalde ham Mads, til en af få kvinder (Dorte)…
Hjemmearbejdsplads
,

Har du en effektiv hjemmearbejdsplads? - Sådan bliver du produktiv mens du arbejder hjemmefra

Mens Corona-virussen raser, bringer den også andre ting med sig.  Blandt andet behovet for at benytte hjemmearbejdspladsen mere. Hvilket måske kan få arbejdsgiverne til at betragte denne arbejdsform som værdifuld og måske kan få dig og…

Konflikten på arbejdet bryder ud. Når en ny medarbejder giver næring til ulmende samarbejdsvanskeligheder

Nogle gange kan en konflikt ligge længe og ulme uden at der sker mere.  Indtil der kommer en ny medarbejder, som måske reagerer anderledes på de ting, der længe har skabt irritation, men aldrig er gjort noget ved. En ny medarbejder puster…
,

Julefrokost: frihed til at gøre alt ved dine kolleger?

Som arbejdsgiver har man både et juridisk og moralsk ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det gælder også til julefrokosten. Derfor skal arbejdsgiveren sikre, at opførslen heller ikke gå over medarbejdernes grænser til denne fest. Julefrokost=…

Undgå langt sygefravær hos medarbejdere med mentale lidelser

Har man så råd til at holde på en sygemeldt eller delvis raskmeldt medarbejder, selvom han ikke performer helt efter planen?Har man råd til at lade være?Som lille virksomhed kan det være svært at tiltrække og fastholde de rette…

De 5 største udfordringer, som freelancere står over for

Gæsteblogger: Denne artikel er skrevet af Rasmus Ebsen fra Qemploy, der matcher konsulenter og virksomhederDenne artikel er til dem, der overvejer at træde ind i freelancing-verdenen, da det er vigtigt at kende de gode og de dårlige sider…

Vi vil gerne høre fra dig

Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har kommentarer til vores blogindlæg eller podcast. Hvad vil du læse eller høre om?

bp@godtarbejdsliv.dk

Fordi det er dyrt at miste arbejdskraft

Der er ikke noget mere irriterende, end når en dygtig medarbejder siger op og går over til konkurrenten. Eller bliver syg og aldrig kommer helt tilbage på toppen.

Godt Arbejdsliv er en konsulentvirksomhed, der sætter medarbejderes trivsel i fokus, for at skabe bæredygtige og produktive virksomheder. Hvis medarbejdere trives, er de mere effektive og bliver længere i virksomheden.

Dermed sikrer arbejdspladsen et optimalt udbytte af de engagerede medarbejderes viden og kompetencer. Samtidig sikres medarbejderne et tilfredsstillende arbejde, hvor de kan brænde for det de laver, uden at brænde ud.

Vi gør det, der virker

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og evidensbaserede metoder, arbejder vi for at sikre et godt match mellem virksomhedens og medarbejderes behov i arbejdslivet. Hverken ledelse eller medarbejdere kan sikre trivsel alene. Derfor tilbyder vi både ledelsesrådgivning og viden om arbejdsmiljø og psykologi, samt deltagelse i forandringsprojekter, når vi skal forbedre arbejdsmiljøet.

Hvordan opnår man god trivsel på arbejdspladsen?

Vi kommer ikke med nogle skræddersyede løsninger på forandring af arbejdsmiljøet, da vi tror på, at enhver virksomhed har sine særheder og derfor ikke kan puttes ned i samme kasse som konkurrenterne. Derfor tilpasser vi vores arbejde til den konkrete udfordring og virksomhed. Det tror vi på giver den bedste løsning. Til gengæld benytter vi velafprøvede metoder til forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.  Du kan læse mere om vores metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Et foredrag om arbejdsmiljø eller et længere samarbejde?

Hvad enten du er til den  hurtige inspiration, eller ønsker en langsigtet, holdbar forandring, så kan vi være en nyttig samarbejdspartner til at styrke jeres arbejdsmiljø og arbejdspladsens sammenhængskraft.

Vi holder foredrag og workshops, deltager i temadage og rådgiver både små og store virksomheder om, hvordan de kan optimere deres arbejdsplads til at være et godt sted at arbejde og tjene penge. Det tror vi på gør en forskel for arbejdsdagen.

Hvorfor har vi så meget stres på arbejdet? Hvorfor har vi meget stress på jobbet? Hvornår er man stresset?

Få 30 minutters gratis trivselsrådgivning.

Bettina Prühs

Fortæl hvad du gerne vil tale om, så kontakter jeg dig for en GRATIS trivselssamtale

TilmeldNyhedsbrev

Vil du vide mere om arbejdslivets udfordringer?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked, når der kommer nye indlæg på bloggen, nye HR viden podcasts eller der sker andet spændende på Godt Arbejdsliv: