ORV: Et stærkt ledelsesværktøj

I virksomheden SAN Electro Heat udvikler man industrielle varmeløsninger. Det er et stærkt sæsonbetonet arbejde, der kræver koordinering og samarbejde mellem mange forskellige medarbejdertyper. Virksomheden består af 60 medarbejdere til at varetage hele processen fra markedsføring, salg, produktudvikling, test til produktion og vedligehold af virksomhedens produkter.

Medarbejderne arbejder i små teams og mange af dem har været kolleger i mange år. De er godt tilfredse med deres arbejde og der er relativt lidt sygefravær i virksomheden.

Alligevel var ledelsen nysgerrige på, om organisationen er god nok til at håndtere de tilfælde af mistrivsel, der kan være. Opdager vi mistrivsel i tide? Kan vi gøre noget for at mindske konsekvensen?

Dette var nogle af de spørgsmål, der fik SAN til at få lavet en ORV, for dermed at få et bedre grundlag at skabe deres arbejdsmiljøforbedringer på.

Selvom en sygemelding sker sjældent, er det vigtigt at være forberedt til den.

SAN er meget robust på nogle områder og mere sårbare på andre områder. Derfor viste der sig også muligheder for, at øge organisationens robusthed i den udarbejdede organisatoriske robusthedsvurdering (ORV).

Hos SAN er det især beredskabsdelen og fraværspolitikken, der nu får mere opmærksomhed. Når man sjældent håndterer langvarigt sygefravær, kommer de hensigtsmæssige reaktioner heller ikke til at ligge på rygraden af hverken ledere eller medarbejdere.

Når krisen opstår, er det godt at vide, hvordan man tager fat på den. Det vil lette arbejdet og skabe tryghed hos alle parter, når der ligger beredskabsplaner og politikker klar til den dag, hvor situationen opstår.

Administrationschefen Martin Dyberg udtaler: “Som leder har jeg mere ud af det her, end en APV”.

En ORV kommer med helt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke de forskellige robusthedsparametre.

Dermed bliver den et godt supplement til den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) og et nyttigt ledelsesredskab til at prioritere strategiske arbejdsmiljøforandringer.

SAN fik et godt overblik over, hvor der er plads til forbedring i deres organisatoriske robusthed. Med de anbefalinger, der følger med en ORV, har de nu mulighed for at målrette deres arbejde.

Vil du høre mere om, hvilke muligheder der er for dig i en ORV?