• Godt Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv kræver opmærksomhed


Om osTilmeld Nyhedsbrev
,

5 tips til at få en god leder, når du arbejder hjemmefra

Ledelse er en tovejs opgave og kan ikke klares af lederen alene, slet ikke når du vil arbejde hjemmefra. Du skal også hjælpe din leder til at lede dig på den rigtige måde.  Du har jo brug for at blive ledet på en måde, der gør dig mest effektiv mens du trives. Din leder har samtidig brug for at sikre sig, at du arbejder med det, der er værdifuldt for den samlede opgaveløsning.

Dette indlæg er skrevet, efter Danmark har været lukket ned og sendt hjem i månedsvis pga. en virus. At hjemmearbejdspladsen kan være mindst lige så effektiv som kontoret, er blevet særligt tydeligt nu, hvor mange har prøvet at arbejde udenfor de normale ledelses- og arbejdsrammer. Samtidig har det åbnet op for hele nye muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen, når transporttiden og unødige forstyrrelser kan fjernes.

Mange vil gerne fortsætte med at bruge hjemmearbejdet til at løse de opgaver, der kan løses bedst væk fra det, som de normale kontorarbejdspladser tilbyder. Men hvad kræver det af dig som medarbejder, hvis ledelse skal være med på den ide?

Ledelses- og kontrolbehovet består, selvom vi arbejder mere på afstand

Følelsen af, at man mister kontroller er en af hovedårsagerne til, at mange ledere stadig ikke er trygge ved at lade dig arbejde hjemme. For hvordan skal de holde øje med, at du laver noget? Og at du laver det rigtige? Det er du nødt til at hjælpe din leder med, hvis du skal få lov til at bevare hjemmearbejdspladsen som en mulighed,  nu hvor det ikke længere er en påtvunget corona-nødvendighed.

Hvordan ledes du bedst, når du arbejder hjemmefra?

Som medarbejder har du også brug for en god leder, der kan understøtte din effektivitet og sikre din trivsel.

Det kan du gøre dit for at skabe de gode ramme for at din leder gør. Derfor kommer her 5 tips til, at lede din leder, så hun leder dig bedst:

Tip 1: Giv din leder de nødvendige ledelsesinformationer

Ledere skal bevare overblikket over driften og informere videre op i systemet. For at kunne løse den opgave har de brug for information fra dig. Derfor er det vigtigt du hjælper din leder med at gennemskue, hvordan din performance kan måles. Hvilke resultater leverer du og hvordan bliver de synlige for din leder?

Tip 2: Afstem kommunikationsforventningerne med din leder

Måden vi kommunikerer på,  når det skal ske på afstand kræver noget andet af begge parter. En del af den nødvendige information plejer vi at opsnappe via de samtaler der foregår i rummet, uden at vi nødvendigvis har været indkaldt til et møde eller har fået et skriftligt referat af de beslutninger der træffes.

Hvis du vil arbejde hjemmefra er der behov for at afstemme, hvad der så skal sættes i stedet. Skal I tales ved over telefonen morgen og eftermiddag? Skal du svare på mails indenfor en halv time? Forventes du at følge med på projektets slack kanal hele dagen? Eller kan det være ok at checke mails kl 21 og sørge for at rapporterne ligger klar til næste morgen? Hver kommunikationskanal og medie til sin til og sin opgave.

Hvis du gerne vil have en god leder, må du hjælpe med at undersøge, hvad der fungerer bedst for at sikre den gode kommunikation i hverdagen, så forventningerne og informationen bliver mere eksplicit.

Tip 3: Vis din leder og dine kolleger, hvad du laver hjemmefra

Noget af det der forhindre både ledere og medarbejdere i, at benytte hjemmearbejdet mere er frygten for at blive overset. Man risikerer at komme ud af de gode opgavers loop og blive glemt, når der skal uddeles spændende projekter.

Det er nemlig ikke kun lederen, der kan miste tilliden til at du faktisk er en værdifuld ressource, selvom du løser en del af jobbet på distancen.

Derfor er du nødt til at vise mere tydeligt overfor både leder og kolleger, hvad du bidrager med til opgaven.

Du er nødt til at sælge dig selv mere, for at bevare tillid og status i fællesskabet, når du sidder på afstand. Derfor er trejde tip til at få en god leder på afstand, at du gør dig umage med at komme med indspark og fortælle om dit arbejde på alle relevante kommunikationskanaler, når kaffeautomaten og kantinen ikke er tilgængelig. Vis at du stadig er en del af arbejdsfællesskabet og ressorcepuljen.

Tip 4:  Strukturer dit hjemmearbejde og dit privatliv.

Hvis du gerne vil arbejde mere hjemmefra kræver det selvfølgelig, at du faktisk også får brugt din hjemmearbejdsplads effektivt. Det kræver overblik, struktur og selvdisciplin.

Mange har fundet vejen til at få en velfungerende hjemmearbejdsplads. Men det kan stadig være nødvendigt med en mere langvarig indretning af arbejdspladsen, så den fungerer ergonomisk, ikke skal pakkes ned når ungerne kommer hjem fra skole og fungerer ind i resten af dit liv.

Forhåbentlig har de seneste måneders erfaringer givet plads til, at både medarbejdere og arbejdspladser gør det mere legitimt at indrette fleksible arbejdstider og -pladser. Men det kræver stadig struktur, at arbejde grænseløst. Derfor er 4. tip, at du sammen med din leder får skabt et overblik over, hvordan du arbejder bedst.

Tip 5: Fortæl din chef hvad du har brug for, for at kunne være effektiv hjemmefra.

En leders opgave er, at understøtte medarbejdernes effektivitet. Men for at kunne gøre det, er du nødt til at have en dialog med din leder om, hvad du har brug for fra arbejdspladsen, hvis dine hjemmearbejdsstrukturer skal fungere.

Du kan lave aftalen med ungerne om, hvornår de må forstyrre dig, og med hustruen om, hvem der henter sønnike fra håndbold. Men din arbejdsplads, som i øvrigt har et medansvar for dit hjemmearbejdsmiljø kan hjælpe dig med at få den gode kontorstol, et fornuftigt headset, adgang til de nødvendige ITværktøjer og indsigt i de informationer du skal bruge, for at løse dine opgaver bedst muligt.

Tag derfor en løbende dialog med din leder om, hvordan hun bedst understøtter din trivsel og effektivitet. Et af elementer er muligvis, at du arbejder hjemmefra nogle dage. Men det kræver sin leder, at lede hjemmearbejdende medarbejdere. Derfor er det også din opgave at skabe den leder. Med disse tips i hånden håber jeg du får gjort din hjemmearbejdsplads til en integreret del af dit arbejdsliv, der hvor det giver mening.

Du kan også foreslå din leder at tilmelde sig til et webinar om at lede på distancen, næste gang er 24. august kl 8.30.

God hjemmearbejdslyst

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

Lyt med på HR viden podcast #40, hvor ledelsesrollen på distancen tages under behandling sammen med Andreas Borg fra SocialIQ.

Læs mere om fleksibilitet i det moderne arbejdsliv:

Tech Management 11. juni: Covid-19 accelererer behovet for at ændre arbejdskulturen, så vi får glæde af de fleksible arbejdsformer

Flere blogindlæg fra Godt Arbejdsliv om hjemmearbejdspladsens muligheder:

Godt Arbejdsliv driver netværket Sund ITledelse

Netværket startede som et projekt, der sigtede efter, at styrke den mentale sundhed i små ITvirksomheder i Region Hovedstaden.

Det fondsstøttede udviklingsprojekt slutter ultimo februar 2020, men netværket fortsætter med at mødes.

Du er også velkommen, hvis du er

  • ejer/leder af en mindre ITvirksomhed (max 20 ansatte)
  • interesseret i at udvikle din netværk
  • nysgerrig på, hvordan du styrker din forretning gennem god ledelse

Læs mere på SundITledelse.dk

Trivsel

Organisatorisk Robusthed

Organisationsforandring

Stress

Sygefravær

Det var godt at få defineret, hvad robusthed i organisationen er, og ikke er. Masser af inspiration og guldkorn!

Tillidsrepræsentant om organisatorisk robusthed

Jeg har fået noget konkret, jeg kan bruge på min arbejdsplads.

Arbejdsmiljørepræsentantom Organisatorisk robusthed

“Dit oplæg var godt og passende – og det ramte godt der hvor vi er!

Så jeg er meget tilfreds.”

Bruun Rasmussen kunstauktionerHRansvarlig om sygefraværsoplæg

“Det har været meget inspirerende.

Og med gode input til handling”

SocialrådgiverArbejdsmiljørepræsentant om organisatorisk robusthed

“Med din store hjælp blev det en rigtig god dag.”

BUPLLedelseskonsulent om stressoplæg

Meget vidende underviser. Meget inspirerende dag. Godt og tilpas indhold.

Arbejdsmiljørepræsentantom Organisatorisk robusthed

Høj trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen sikrer en god bundlinje og sunde medarbejdere.

Vi går på arbejde mange timer om dagen og vil gerne have lov til at arbejde i mange år. I nutidens Danmark handler jobbet ikke kun om at tjene penge. Vi vil gerne have et arbejde der er personligt tilfredsstillende, udvikler os som mennesker, er meningsfuldt og hvor vi yder et bidrag til et formål.

Det er samtidig en forudsætning for, at medarbejderne er effektive og leverer høj kvalitet. Manglende trivsel kan let påvirke virksomhedens overskud.

Det er i bund og grund, hvad trivsel og arbejdsglæde handler om. At skabe gode arbejdsbetingelser og gode vækstbetingelser er to sider af samme sag. Men høj trivsel kræver både nogle gode arbejdsbetingelser og engagerede (arbejdsglade) medarbejdere.

Hvordan får man arbejdsglæde?

Hverken chefen eller den enkelte medarbejder kan alene sikre, at der er høj trivsel og engagement på arbejdspladsen. Det er noget I skal skabe og vedligeholde i fællesskab.

I kan selvfølgelig også indimellem have behov for assistance udefra. Det er så der, Godt Arbejdsliv kommer ind i billedet.

Spørgsmål? Skriv til os med det samme; bp@godtarbejdsliv.dk
organisatorisk robusthed

Social bæredygtighed kræver resiliens på arbejdspladsen

Hvordan opbygger man en robust organisation?

Resiliens er et spørgsmål om, at virksomheden har samarbejde og strukturer, der sikrer en stabil drift med sunde medarbejdere, – også når stormen raser og alting skal forandres.

Social bæredygtighed på arbejdspladsen handler om, at virksomheden passer godt på sine ressourcer og efterlader medarbejderne i mindst lige så god stand, når de forlader virksomheden, som da de blev ansat. Det kræver et godt arbejdsmiljø og resiliente strukturer.

Godt Arbejdsliv har specialiseret sig i at gøre virksomheders arbejdsmiljø bæredygtigt og sikre robusthed overfor stress og sygefravær.

Læs mere om at skabe robuste arbejdspladser.

Spørgsmål? Ring eller skriv til os for en uforpligtende snak.

HVORDAN TRIVES I PÅ JOBBET?

Gør noget ved medarbejderne trivsel og tag et fælles ansvar for jeres arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for høj produktivitet og den kan blive udfordret af mange ting. Selvom man har ansat engagerede og dygtige medarbejdere, er det ikke ensbetydende med at de trives. Hvordan sikrer man medarbejderes trivsel?

Der er ikke en enkelt opskrift, for det afhænger af, hvem der skal trives med hvad. Alle medarbejdere har nogle psykologiske behov der skal opfyldes, for at de kan opfylde virksomhedens behov for effektivitet og kvalitet i leverancen.

Sæt jeres trivsel på dagsordenen og få både gladere og mere effektive medarbejdere. Det betaler sig!

Læs mere om vejen til større trivsel.

 

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Arbejdet som Jobsøgende_(måske med handicap) - en podcast fra HR viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Beskæftigelsesindsatser for mennesker med handicap - podcast fra HRviden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Plads til flere med handicap i job - HRviden podcast

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Tag kontrol over den grænseløse teknologi - HR viden podcast

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Det grå guld - hvordan man finder job igen i en sen alder

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Det grå guld - hvordan man fastholder den ældre arbejdsstyrke

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast 19 Videnproducerende organisationer

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden podcast 18

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden podcast 17

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast HR viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Podcast Hr viden

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Sex og Chikane på jobbet

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Hvorfor får man stress?

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

stressforebyggelse

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Den gode og den onde stress - stresssymptomer

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

HR viden Podcast

Har du hørt vores podcast om arbejdsliv?

Søg efter HR viden i din itunes, android eller hør den her:

Seneste blogindlæg:

Vi udgiver et blogindlæg og en podcast cirka hver 14. dag. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være sikker på at følge med i vores blog om arbejdsmiljø og arbejdsglæde.

Nyhedsbrev? Ja tak!
,

5 tips til at få en god leder, når du arbejder hjemmefra

Ledelse er en tovejs opgave og kan ikke klares af lederen alene, slet ikke når du vil arbejde hjemmefra. Du skal også hjælpe din leder til at lede dig på den rigtige måde.  Du har jo brug for at blive ledet på en måde, der gør dig mest…
Jobtrivsel på afstand
,

Jobtrivsel på afstand: en indsats for at sikre god ledelse og samarbejde på distancen

Styrk arbejdsmiljø, samarbejde og trivsel, når I skal holde afstand Godt arbejdsliv har fået muligheden for at tilbyde to indsatser for virksomheder, der har været nødt til at ændre deres arbejdsformer pga. coronakrisen.Selvom landet…

Grænser nedbrydes og relationer forandres, når vi alle arbejder hjemmefra

Livets indlagte grænser bliver testet i disse dage. Både mellem arbejdstid og fritid, fysisk er grænsen mellem arbejdsplads og hjem nedbrudt fuldstændig. Grænserne mellem de roller vi indtager i hverdagen som mor, kollega, leder, frivillig…
Sexchikane
,

Krænkende adfærd mellem kolleger

- når sexchikane ødelægger samarbejde på arbejdspladsen og selvtillid hos medarbejdere "Du har en røv som en 16-årig" Det var muligvis ment som et kompliment fra en mandlig kollega, lad os kalde ham Mads, til en af få kvinder (Dorte)…
Hjemmearbejdsplads
,

Har du en effektiv hjemmearbejdsplads? - Sådan bliver du produktiv mens du arbejder hjemmefra

Mens Corona-virussen raser, bringer den også andre ting med sig.  Blandt andet behovet for at benytte hjemmearbejdspladsen mere. Hvilket måske kan få arbejdsgiverne til at betragte denne arbejdsform som værdifuld og måske kan få dig og…

Konflikten på arbejdet bryder ud. Når en ny medarbejder giver næring til ulmende samarbejdsvanskeligheder

Nogle gange kan en konflikt ligge længe og ulme uden at der sker mere.  Indtil der kommer en ny medarbejder, som måske reagerer anderledes på de ting, der længe har skabt irritation, men aldrig er gjort noget ved. En ny medarbejder puster…
,

Julefrokost: frihed til at gøre alt ved dine kolleger?

Som arbejdsgiver har man både et juridisk og moralsk ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det gælder også til julefrokosten. Derfor skal arbejdsgiveren sikre, at opførslen heller ikke gå over medarbejdernes grænser til denne fest. Julefrokost=…

Undgå langt sygefravær hos medarbejdere med mentale lidelser

Har man så råd til at holde på en sygemeldt eller delvis raskmeldt medarbejder, selvom han ikke performer helt efter planen?Har man råd til at lade være?Som lille virksomhed kan det være svært at tiltrække og fastholde de rette…

Vi vil gerne høre fra dig

Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har kommentarer til vores blogindlæg eller podcast. Hvad vil du læse eller høre om?

bp@godtarbejdsliv.dk

Fordi det er dyrt at miste arbejdskraft

Der er ikke noget mere irriterende, end når en dygtig medarbejder siger op og går over til konkurrenten. Eller bliver syg og aldrig kommer helt tilbage på toppen.

Godt Arbejdsliv er en konsulentvirksomhed, der sætter medarbejderes trivsel i fokus, for at skabe bæredygtige og produktive virksomheder. Hvis medarbejdere trives, er de mere effektive og bliver længere i virksomheden.

Dermed sikrer arbejdspladsen et optimalt udbytte af de engagerede medarbejderes viden og kompetencer. Samtidig sikres medarbejderne et tilfredsstillende arbejde, hvor de kan brænde for det de laver, uden at brænde ud.

Vi gør det, der virker

Med udgangspunkt i den nyeste forskning og evidensbaserede metoder, arbejder vi for at sikre et godt match mellem virksomhedens og medarbejderes behov i arbejdslivet. Hverken ledelse eller medarbejdere kan sikre trivsel alene. Derfor tilbyder vi både ledelsesrådgivning og viden om arbejdsmiljø og psykologi, samt deltagelse i forandringsprojekter, når vi skal forbedre arbejdsmiljøet.

Hvordan opnår man god trivsel på arbejdspladsen?

Vi kommer ikke med nogle skræddersyede løsninger på forandring af arbejdsmiljøet, da vi tror på, at enhver virksomhed har sine særheder og derfor ikke kan puttes ned i samme kasse som konkurrenterne. Derfor tilpasser vi vores arbejde til den konkrete udfordring og virksomhed. Det tror vi på giver den bedste løsning. Til gengæld benytter vi velafprøvede metoder til forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.  Du kan læse mere om vores metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Et foredrag om arbejdsmiljø eller et længere samarbejde?

Hvad enten du er til den  hurtige inspiration, eller ønsker en langsigtet, holdbar forandring, så kan vi være en nyttig samarbejdspartner til at styrke jeres arbejdsmiljø og arbejdspladsens sammenhængskraft.

Vi holder foredrag og workshops, deltager i temadage og rådgiver både små og store virksomheder om, hvordan de kan optimere deres arbejdsplads til at være et godt sted at arbejde og tjene penge. Det tror vi på gør en forskel for arbejdsdagen.

Hvorfor har vi så meget stres på arbejdet? Hvorfor har vi meget stress på jobbet? Hvornår er man stresset?

Få 30 minutters gratis trivselsrådgivning.

Bettina Prühs

Fortæl hvad du gerne vil tale om, så kontakter jeg dig for en GRATIS trivselssamtale

TilmeldNyhedsbrev

Vil du vide mere om arbejdslivets udfordringer?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked, når der kommer nye indlæg på bloggen, nye HR viden podcasts eller der sker andet spændende på Godt Arbejdsliv: