,

Strategier til at løse konflikter på jobbet, inden de vokser sig store

Opbygning af stærke arbejdsrelationer indebærer ofte at håndtere konflikter. Konfliktløsningsstrategier er derfor ret afgørende for at fremme en god og produktiv arbejdsplads.

Det er vigtigt for medarbejdere og ledere at adressere konflikter og uenigheder på en sund og konstruktiv måde. Dette kan omfatte åben kommunikation, aktiv lytning og at finde fælles grund til at løse problemet.

Samarbejdsevner er nødvendige i mange moderne arbejdsforhold. I komplekse arbejdsopgaver kan vi nemlig sjældent klare det hele selv. Vi er afhængige af andre, der løser delmomenter af den opgave, vi selv skal løse.

Derfor er samarbejdsevne en afgørende komptence for at lykkes som medarbejder (og som menneske).

Men intet samarbejde uden potentielle konflikter, eller i hvert fald uenigheder.

Åben kommunikation kan forebygge konflikter på arbejdspladsen

Når der opstår uenigheder på jobbet, risikerer vi let at stille os i hvert vores (menings)hjørne og bare råbe holdninger til hinanden. Det kommer der sjældent noget godt ud af, måske ud over, at man får luftet nogle af sine frustrationer.

Men den adfærd kan samtidig øge konfliktniveauet og bringe parterne længere fra en løsning.

Selvfølgelig skal man kunne være uenige på jobbet. Uenighed kan være lærerigt og udviklende. Men hvis vi skal undgå at komme i decideret konflikt, skal parterne være dygtige til at tale åbent og lytte til hinandens argumenter.

To ting er nødvendige for at kommunikere uden konflikt: åbenhed og lydhørhed

1. Åbenhed i kommunikationen
Det er nødvendigt at tale åbent med sin leder og sine kolleger. At man siger det man mener på en respektfuld måde, ikke holder information tilbage og samtidig giver plads til, at andre også kan ytre sig. Man er nødt til at være både åben og ærlig, hvis samarbejdet skal lykkes.

Psykologisk tryghed er en af de vigtigste forudsætninger for at der kan være en åben kommunikation på jobbet. Altså at man kan ytre sig ærligt, uden at være bange for repræssalier fra hverken leder eller kolleger. Ellers bliver samtalen hurtigt lukket ned.

Læs mere om psykologisk tryghed som en fælles opgave for leder og medarbejder.

2. Lydhørhed mindsker konfliktniveauet
Den anden side af sagen er, at den part som ytrer sig, også skal føle sig hørt. Det er altså ikke nok, at man ikke bliver udskammet, hvis man siger noget. Det er også nødvendigt, at man oplever et publikum, der faktisk lytter interesseret til det, du har at sige. Et lyttende publikum skaber en oplevelse af, at blive anerkendt som en respekteret samtalepartner.

Denne anerkendelse er med til at holde konfliktniveauet nede, for selvfølgelig er man selv mere imødekommende overfor argumenter og for at lytte, hvis man selv føler sig respekteret og anerkendt.

Åbenhed og lydhørhed er altså nødvendige kompetencer at medbringe til et god samarbejde på sin arbejdsplads. Sådan kan du bidrage til at løse konflikter, inden de vokser sig store på din arbejdsplads.

Begge sider skal på arbejde med konfliktformildende strategier på jobbet

Hvis samarbejde skal lykkes, kræver det selvfølgelig også kompetente, åbne og lydhøre kolleger, for intet samarbejde kan sikres alene. Man kan kun skabe konflikt, hvis der er nogen at skabe den overfor. Det samme gælder altså for at forebygge og løse konflikter: det kræver (mindst) to parter og at man både taler og lytter åbent og respektfuldt.

Det kan helt sikkert godt betale sig at øve sig på disse konfliktformildende strategier. Effektiv konfliktløsning kan føre til øget tillid og samarbejde blandt teammedlemmer, da de lærer at arbejde gennem udfordringer sammen. Det mindsker stressniveauet og øger produktiviteten. I sidste ende kan veletablerede konfliktløsningsstrategier bidrage til et positivt og støttende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret.

Jeg håber, at du og dit team bruger nogle af jeres kræfter på at træne disse strategier til at mindske jeres konflikter, i stedet for at lade dem vokse.

Hvis parterne ikke formår at løse konflikten, før den udvikler sig, kan der være behov for andre værktøjer end den åbne og ærlige dialog. Find værktøjer til at komme videre med forskellige typer af konflikter hos BFA kontor.

Du kan selvfølgelig også kontakte Godt Arbejdsliv for rådgivning og planlægning af initiativer, der kan udvikle jeres konfliktkompetencer.

God arbejdslyst

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: