, ,

Få et bedre flow i jeres teamsamarbejde

Et team er ofte strukturet for at levere en fælles opgave. Derfor skal samarbejdet helst flyde, så leverancen ikke oplever forsinkelser undervejs og leveres med den nødvendige kvalitet.

Når opgaverne flyder, oplever medarbejderne også en større tilfredshed og trivsel.

Det lyder måske bare lettere, end det faktisk er. For både opgavestrukturer og menneskelige hensyn kan stå i vejen for flydende teamsamarbejde. At lykkes med et godt flow i samarbejdet, kræver de rette kompetencer, timing og respekt for teammedlemmernes gensidige afhængighed.  Meget kan gå galt i de processer der ligger til grund for en god opgaveleverance. Hvor skal man starte og hvor slutter det egentlig?

Det kan være et af udgangspunkter for at optimere sit teamflow: at kortlægge arbejdsprocesserne.

En tydelig proces gør det muligt at optimere flow og trivsel i teamsamarbejdet

I HR viden podcast #52 talte jeg med to flow konsulenter, der kommer fra den agile udviklingsverden. Rasmus Gøthgen og Line Hviid lægger meget vægt på at kortlægge selve arbejdsprocesserne, som et godt sted at starte, hvis man vil optimere sit samarbejde. Det kan jeg kun nikke genkendende til (måske ikke så underligt, da jeg har selv engang været proceskortlægningskonsulent 😊).

For at få et bedre flow i samarbejdet kan det være nyttigt, at blive klogere på:

  • Hvilke triggers starter en opgave hos os?
  • Hvor kommer opgaverne ind fra?
  • Hvem tager imod opgaverne hos os?
  • Hvordan bliver de prioriteret?
  • Hvad sker der så?
  • Hvornår afleverer vi opgaverne videre?

Denne proceskortlægning kan være udfordrende, men også afsindig informativ. Hvis kortlægningen foretages i samarbejde med dem, der rent faktisk udfører processen, er der mange indsigter at hente.

En kortlægning vil ofte vise, hvor processen blokeres af flaskehalse, hvor der laves dobbeltarbejde, hvilke informationer der ikke bruges til noget og hvilke informationer der kan mangle, for at få løst opgaven lettest muligt.

Et godt teamflow kræver mere end overblik over opgaveprocessen

I en tidligere artikel, har jeg opridset forskerens Van den Houts syv punkter til at skabe godt teamflow. Her rettes fokus ikke på selve opgaven, men på de betingelser der skal ligge til grund for, at et team kan løse opgaverne på en flydende måde, med følgende høj trivsel og effektitet.

Van hout peger med sit teamflow begreb på, at teamets mål, kompetencer, motivation og kommunikation skal spille sammen, for at alle kan komme i en fælles produktiv tilstand.

Der er altså en opgaveproces, som skal være klar og effektiv, hvis et samarbejde skal fungere godt. Men måden vi arbejder sammen på, skal være mindst lige så meget i fokus.

Selvom Van Hout også peger på begrebet psykologisk tryghed som en forudsætning for det gode samarbejde, synes jeg det kræver en større understregning. Den gode og konstruktive tone på arbejdspladsen, er nemlig en væsentlig del af det vand, der får et samarbejde til at flyde let.

Når vi taler sammen på respektfuld måde, kan det forebygge mange samarbejdsudfordringer, ligesom det kan sikre, at de nødvendige konflikter ikke vokser sig unødigt store. Teams, der forstår at holde en god tone, arbejder mere effektivt samtidig med at man har det bedre hver især.

Vi ved eksempelvis fra motivations- og behovsforskningen, at vi har brug for at føle anerkendelse fra de fællesskaber vi indgår i. Anerkendelse opleves, hvis man føler sig set og hørt. Selvfølgelig skal vi kunne være uenige, men uenigheden skal bruges konstruktivt og være med respekt for, at der findes andre valide holdninger end din egen.

Derfor vil næste blogindlæg handle om forebyggelse af konflikter gennem åben og respektfuld dialog.

Indtil da, håber jeg I har mulighed for at skabe en godt overblik over de opgaver, jeres samarbejde fungerer omkring. Det kan være et godt sted at starte, hvis I vil have et mere flydende teamsamarbejde.

god arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

 

Læs mere om samarbejde på bloggen:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: