,

Få et stærk team med klar fordeling af roller

Team roller fordeling

Når rollerne er uklare, bliver teamet svagt. Det risikerer i hver fald at koste alt for meget energi, hvis det er svært at gennemskue hvad der forventes af en.

Et professionelt arbejdsfællesskab kan i stedet øge både medarbejdernes trivsel og effektivitet. Det kræver klare aftaler og en rollefordeling, der skaber tryghed omkring opgaveløsning og ansvar.

I mange teams, er der en flydende opgavefordeling og mange projekter i gang, hvor rollerne ofte splittes op, afhængig af opgaven. Det er nødvendigt i en kompleks arbejdssituation, men det kan også skabe mere usikkerhed end godt er. Så meget destomere, bør I kontinuerligt sikre rolleforhandling og forventningsafstemning, hvis alle skal lykkes med opgaven.

Fordel rollerne, hvis I skal styrke samarbejdet

Når lærere og pædagoger skal arbejde sammen om at sikre trivsel og læring i en klasse, kan det skabe en del gnidninger. Det så vi også i de folkeskoler, hvor sygefraværet var alt for højt. En del af forklaringen på deres mistrivsel var, at samarbejdet ikke fungerede særlig godt. Hvorfor? Fordi de forskellige faggrupper ikke fik afstemt tydeligt, hvem der egentlig havde ansvaret for hvad, i de opgaver de skulle løse sammen.

Når I indgår i et team, skal rollerne fordeles. Til de formål kan man fx bruge RACI modellen til at tydeliggøre, hvem der forventes at gøre hvad.

Hvilke opgaver skal løses af denne rolle?

I har helt sikkert nogle opgaver, der gentages i store træk. Hvis rollerne skal fordeles tydeligt, kan det være et godt sted at starte, at beskrive delopgaverne i den opgave der skal løses. Hvilke delopgaver består opgaven af?

Et eksempel på en kortlagt konflikthåndteringsopgave, fra skolens hverdag:

  • Nedtrapning af akut konflikt
  • Identicere barnets behov for hjælp
  • Informere forældre og andre lærere
  • Tilkalde nødvendig ekspertise
  • Lægge udviklingsplan
  • Koordinere støtteforanstaltninger

Når opgaven er afklaret, kan hver enkelt delopgave tildeles en rolle:

Responsible: Hvem har ansvaret for at udføre denne opgave?

Accountable : Hvem har ansvaret for at sikre, at alle deltagere kan udføre denne opgave, som det forventes af dem?

Consulted: Hvem kan der trækkes på, hvis der er behov for ydeligere viden, til at udføre opgaven?

Informed: Hvem skal informeres, når denne opgave igangsættes og udføres?

I ovenstående eksempel, kan rollefordelingen komme til at så således ud:

Opgave/RolleLærerPædagogSkolekonsulentTeamlederSkoleleder
nedtrapning af akut konfliktRRII/A
identicere barnets behov for hjælpRRCCI/A
informere forældre og andre lærereCCR/A
tilkalde nødvendig ekspertiseCR/CA
lægge udviklingsplanRCCCA
koordinere støtteforanstaltningerCRA

Under den enkelte delopgave, kan der selvfølgelig udvikles tydeligere opgavebeskrivelse. Men med denne metode skaber du større klarhed over, hvor ansvaret for en opgave ligger. Dermed skabes større tryghed og mindre stress  hos teamet.

God arbejdslyst og

– Bettina Prühs

Læs mere om de erfaringer, vi har taget med fra tidligere trivselsforløb på danske folkeskoler:

Bedre Arbejdsmiljø kræver bedre overblik over nuværende trivselsindsatser

Hvordan holder man en god trivselssamtale?

Trivselssamtaler og MEDsamarbejdet er nogle af de væsentligste elementer, hvis man skal forebygge mistrivsel og etablere et mere professionelt samarbejde, på tværs af fagligheder:

 

 

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Få et stærk team med klar fordeling af roller […]

  2. […] hvilket fremmer en produktiv og harmonisk arbejdsplads. Det kræver dog både tillid, respekt og en tydelig rollefordeling, hvis samarbejdet skal […]

  3. […] Læs mere om rollefordeling i teams, som en væsentlig del af forventningsafstemningen i et samarbejde i dette blogindlæg: Få et stærkt team med klar fordeling af roller […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: