Er stress en sygdom? Når man bliver syg af langvarige stresssymptomer

bliver vi syge af at arbejde?

Man hører tit folk fortælle, at de er sygemeldt med stress. Men er stress overhovedet en sygdom?

Teknisk set nej, for man kan faktisk ikke få en lægeerklæring der siger, at man er sygemeldt på grund af stress, da stress er ikke en diagnose der står på WHOs liste over internationalt anerkendte diagnoser. Denne liste benytter Danmark også som diagsnosticeringssystem.

Så på den måde er svaret nej; du kan i hvert fald ikke få en officiel sygemelding på grund af stress. En sygemelding der kan være forårsaget at stresssymptomer, vil beskrives som en (arbejdsbetinget) belastningsreaktion.

Sygemeldingen er altså forårsaget af en kropslig reaktion i teknisk forstand, ikke af en decideret sygdom.

Men bliver man da ikke syg af stress?

Jo, det kan man godt sige.

Et af problemerne, der er med til at forvirre debatten og forståelsen af stress er, at vi blandet årsag, symptom, konsekvens og diagnoser sammen, fordi vi bruger det samme ord om forskellige ting.

Det kræver måske nok en nærmere forklaring:

Stress som diagnose

Langt de fleste mentale sygdomme, som eksempelvis angst eller depression, diagnosticeres ved at sætte hakker på en liste over symptomer. Hvis der sættes tilstrækkelig mange hakker, som er puljet sammen på forskellig vis, diagnosticeres man med fx angst. (som er en anerkendt psykisk diagnose).

Man siger altså, at hvis du har så og så mange symptomer, så har du en sygdom. I modsætning til somatiske sygdomme, hvor man kan pege på en celle der er angrebet af cancer og dermed stille diagnosen cancer, kan man ved psykiske diagnoser ikke pege på noget bagvedliggende fysik, der forklarer eller betegner diagnosen.

Symptom og diagnose er altså to sider af samme sag, når vi taler om mentale lidelser, som stress kan puttes ind under. Men stress er som sagt ikke en officiel WHO diagnose, og dermed heller ikke en sygdom i klinisk/teknisk forstand.

Men hvad er det så?  For der er jo ingen tvivl om, at hvis man har meget stress i lang tid, så bliver man syg.

Stress som årsag

I stress sammenhæng taler man tit om, at man bliver udsat for stress. Her menes som regel, at man bliver udsat for en påvirkning (mental eller fysisk), der kan gøre en stresset. I fagtermer kalder man denne påvirkning en stressor, som beskrivelse af noget, der forårsager en tilstand.

Man taler derfor om, at stresssymptomer er de kropslige og mentale reaktioner på en stressor.

Årsager til stress: (stressorer) er for eksempel et oplevet højt pres, en krise, manglende meningsfuldhed i jobbet, manglende social støtte fra sine omgivelser, ubalance mellem belønning og indsats osv.

Disse påvirkninger har konsekvenser, da både din hjerne og resten af kroppen reagerer, når du oplever for kraftige og/eller for langvarige stressorer. Så kan man tale om en effekt af, at være stresspåvirket.

(Læs mere om stressorer i mine indlæg: Hemmeligheden bag stress, del 1 og Hemmeligheden bag stress, del 2)

Stress som effekt (tilstand)

Når man bliver udsat for en stressor, reagerer kroppen ved at sætte sig i en stresstilstand.  At være stresset er altså en effekt af at blive udsat for en stressor.

Effekt: Fordi vores krop og hjerne hænger så grundigt sammen, vil dine følelsesmæssige oplevelser manifestere sig som kropslige reaktioner, så som hjertebanken, mave og muskelsmerter, forhøjet blodtryk med mere.

En for langvarig påvirkning af en eller flere stressorer udløser også ofte mentale reaktioner som hukommelsesbesvær, mistet overblik, grådlabilitet og andre mere psykiske reaktioner.

(Læs mere om stresssymptomer i mit indlæg Symptomer på stress.)

Stress som sygdom

Når symptomerne på stress er langvarige bliver man syg. Du kan godt tåle at have lidt kortvarig hjertebanken, fordi du blev forskrækket over et eller andet, som dermed satte din krop i en stresstilstand.

Men hvis kroppen bevares i en sådan tilstand i længere tid, påvirker det dit immunforsvar, muskler, hjerte, hormonbalancen og alverdens andre balancer der skal være, for at bevare en sund krop.

Diagnose: Hvis man har langvarige stress symptomer, kan disse stress reaktioner (effekter) resultere i deciderede diagnostiske sygdomme. Du kan få blodpropper eller andre hjerte-kar sygdomme og du kan udvikle angst eller depression, som en konsekvens af, at have haft langvarige symptomer på stress.

—————

Det skal dog lige indskydes, at man godt kan blive syg af stress af en kortvarig stressor, hvis den opleves som tilstrækkelig voldsom. Hvis man eksempelvis er udsat for et røveri, kan det godt kun vare få minutter men have voldsomme fysiske og mentale effekter og dermed også udløse en diagnose, som fx PTSD.

———–

Stressreaktioner på stressorer kan dermed forårsage symptomer, som kan medføre en diagnose, og altså gøre dig syg både i kropslig og teknisk forstand.

Så hvis jeg skal besvare det spørgsmål som jeg startede med at stille i artiklens overskrift: er stress en sygdom, så må svaret være nej.

Stress er i sig selv ikke en sygdom, men du kan blive syg af at have for meget stress i kroppen for lang tid.  Sygdommen kan være stressbetinget, men bør beskrives med andre ord i sig selv. Man kan være syg på grund af stress, men ikke syg med stress.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: