, ,

Derfor kan dårlig ledelse koste liv

Hvad skal der til, før ledelsen tager deres arbejdsmiljøansvar alvorligt?

Sagen om Holbæk sygehus´ medicinske afdeling, der nu er indberettet til patientklagenævnet, er et slemt eksempel på ledelsessvigt.

Det er et klart ledelsesansvar at sikre godt psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljølovens §15 udtrykker klart og tydeligt, at “Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige”.

Det er altså uden for enhver tvivl ledelses ansvar, at sygeplejersker og læger kan udføre deres arbejde under forhold som er forsvarlige. Selv hvis man tolker denne paragraf som værende kun et ansvar for at sikre forsvarlighed overfor medarbejdere, er det stadig en gåde, at ledelsen så længe kan se den anden vej og undskylde sig med økonomiske forhold.

Ressourceproblemer løses ikke ved at sende dem videre

Sagen begyndte at rulle, da der opstod for stort pres på nogle af hospitalets afdelinger, fordi der blev sendt flere akutte patienter fra de andre af regionens sygehuse. Man forsøgte at løse et ressourceproblem ved at sende aben videre over et andet sted i systemet. Det hjalp sjovt nok ikke. Afdelingerne på Holbæk sygehus blev overbelastet. Det medførte langtidssygemeldinger, hvilket skabte yderligere belastning i systemet (der var ikke råd til at ansætte vikarer).

Nu gribes der endelig ind. Sygehuset får efter massiv medieomtale tilført knap 11 millioner ekstra, til at rette op på de kritisable forhold.

Læs artikel her.

Men hvorfor er der ingen, der har grebet ind overfor det elendige psykiske arbejdsmiljø før?

Med undskyldninger som vikarstop grundet stort forbrug og stramme rammebevillinger, fremstår ledelsen som handlingslammede robotter, der bare peger pilen videre op i systemet og så ellers lader stå til.

Hvordan kan det være, at det skal komme så vidt, før ledelsen begynder at handle? At det skal nå helt derud, hvor både læger og sygeplejersker advarer om stor risiko for, at der begås livsfarlige fejl.

Medarbejderne kan fraskrive sig ansvaret for patienterne, fordi de er for pressede

Ledelsen har i lang tid forholdt sig uforstående overfor kritikken og mener tilsyneladende stadig de ansatte kan og bør påtage sig ansvaret for deres patienter, selvom arbejdsforholdene er kritisable langt ud over hvad man kan bære over med.

Sygeplejerskernes fagforening har gjort deres for, at medarbejderne ikke bliver pålagt et urimeligt ansvar.
Det er tragikomisk, når der er indført mulighed for, at sygeplejerskerne kan skrive en “fralæggelseserklæring”, for at komme af med ansvaret, når de vurderer at arbejdsforholdene er for uforsvarlige.

Nyttig artikel:

Stressbolden ruller, når man ikke reagerer i tide

Fordi det er stået på så længe, har problemet vokset sig større. Som en snebold der vokser på vej ned ad bakken, bliver de stressede sygeplejersker endnu mere stressede.

De første langtidssygemeldinger har medført et øget pres på de resterende kolleger, som derfor også bliver syge eller forlader den synkende skude

Et år senere mangler afdelingen ca. 30 sygeplejerske stillinger og har samtidig kørt med en overbelægning på omkring 10 % i et år. Med for få ressourcer og for stort “ordreindtag”, så er det jo ikke underligt, hvis kvaliteten af ens arbejde bliver påvirket og man derfor ikke ønsker påtage sig ansvaret for leverancen.

Så længe kan ingen medarbejdere forventes lige at yde lidt ekstra, for at få det hele til at hænge sammen.

En stærk organisation kommer ikke af sig selv.

Når jeg som organisationskonsulent arbejder med netop at undgå situationer som den ledelsen af Holbæk Sygehus har bragt sin organisation ud i, så er det netop forholdet mellem ressourcer og opgaver, der står centralt i at sikre robuste arbejdspladser.

Hvis ikke ledelsen forholder sig realistisk til deres forretnings produktionsevne, så vil ressourcerne (medarbejderne) altid segne under presset.

Uanset hvor dygtige, engagerede og robuste medarbejdere det lykkes at finde, så skal det fornuftige arbejdsbetingelser til at sikre en god virksomhed. Og det er ledelsens ansvar. Ikke andres.

Mere om sagen fra Holbæk:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: