,

Vi glemmer de raske, når den stressede kollega er sygemeldt

Husk blomster til de raske kolleger

Når vi taler så meget om, hvor mange danskere der er sygemeldte med stress, bliver det som regel en diskussion om, hvordan vi kan undgå det sker. Løsningen lader dog ikke til at være lige rundt om hjørnet, da der formentlig skal forandres både politisk, strukturel, sproglig og familiemæssig adfærd før det for alvor batter noget.

Sygemeldinger på grund af stress går ikke væk

Mange virksomheder har da også erkendt, at det med stresssygemeldinger nok ikke går væk lige foreløbig og de har derfor implementeret sygeforsikringer, sundhedsordninger og procedurer der tager grundigt hånd om de sygemeldte, så de kan komme tilbage til jobbet hurtigst muligt. Al ære og respekt for, at en sygemelding ikke længere kun betragtes som den sygemeldtes problem, men også indeholder et ansvar fra virksomhedens og det offentliges side (uanset motivet bag).

Mange gode initiativer for at stoppe stress sygemeldinger

Selv om man naturligvis først og fremmest bør sigte efter at undgå sygemeldingerne i det hele taget, er der heldigvis også indført gode initiativer for at hjælpe de sygemeldte godt tilbage til deres job, når det så går galt. Der er ingen tvivl om, at jo hurtigere der lægges en handlingsplan sammen med sygemeldte, jo bedre er sandsynligheden for, at sygdommen ikke får overtaget.

Jeg er selv en del af den branche, der arbejder med at reintegrere sygemeldte og kan se, at langt de fleste virksomheder er blevet opmærksomme på, hvor stor en værdi det kan give for alle parter, hvis der tages godt hånd om en sygemelding.

Man glemmer en vigtig part i sygefraværet

Midt i al denne bekymring for den sygemeldte har man det med at glemme en væsentlig part i arbejdsfastholdelsen af de stressede medarbejdere.

Hvem tager sig af de raske, mens den stressede er sygemeldt?

Forskning viser, at hvis man glemmer at tage højde for, hvilke behov den stressede kollegers har, er der en øget risiko for, at kollegerne ender med selv at blive stressede, eller i hvert fald utilfredse, mens de skal tage hensyn til den sygemeldte.

Husk, at et fravær koster ressourcer

Hvis man ikke anerkender det ekstra arbejde der tilkommer en medarbejder mens vedkommendes kollega er syg, risikerer man at miste kollegaen i sidste ende. Enten fordi kollegaen så selv bliver syg, eller fordi utilfredsheden bliver så stor at det ender med en opsigelse.

Hvad skal der til, for at kollegerne er hensynsfulde overfor en sygemeldt?

Man har længe vidst, at det kræver kollegial støtte, hvis den sygemeldte skal komme godt tilbage i jobbet, men der har været relativ lidt fokus på at undersøge, hvad der så skal til, før kollegerne udviser de nødvendige hensyn.

Min egen forskning peger på, at der er en risiko for, at kollegerne selv ender med at sygemelde sig, hvis fokus lægges for meget på den sygemeldte og for lidt på de tilbageværende medarbejdere.

En buket blomster kan virke banalt, men man skal nok ikke undervurdere signalværdien i at sige tak for en ekstra indsats.

Forleden hørte jeg en medarbejders frustration over, at hendes to sygemeldte kolleger nu fik tilsendt blomster og ”god bedring” kort af arbejdsgiveren, mens de tilbageværende kolleger knoklede for at følge med uden at få en buket blomster som tak.

En buket blomster har stor værdi

En buket blomster kan virke banalt, men man skal nok ikke undervurdere signalværdien i, at sige tak for en ekstra indsats. I det hele taget er der meget retfærdighedsvurdering i spil, når medarbejderne søger at afkode hinandens og ledelsens adfærd.

Hvis det bliver oplevet som uretfærdigt, at den sygemeldte får blomster, mens de raskmeldte skal arbejde hårdere uden så meget som et ”tak”, er der ikke langt fra den vurdering til tanken om, at det måske er ved at være tid til at melde sig syg. Så kan det jo være lederen opdager, hvor uvurderlig en arbejdsressource man egentlig er.

Tal mere om de raske kolleger

Jeg er derfor bekymret for, om vi midt i al vores snak om stress og sygemelding får talt for meget om stress og for lidt om dem, der formår at være raske og hårdt arbejdende medarbejdere.

Jeg mener vi bør se lidt nærmere på, hvad det er de gør rigtigt og i højere grad værdsætte det store arbejde, der bliver lagt ude på arbejdspladserne for at få det hele til at hænge sammen, selvom flere og flere melder pas ved at blive syge med stress.

Måske skal vi nogengange koncentrere os lidt mindre om de syge og lidt mere om de raske.  I sidste ende vil det medføre mindre stress og større jobtilfredshed for alle parter.

Ovenstående er bragt som debatindlæg i Politiken 3.1.2016.

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Som jeg også tidligere har gjort opmærksom på , vil en stress sygemeldt blive behandlet individuelt og derefter indsat tilbage på en arbejdsplads, som ikke nødvendigvis har reflekteret over, hvilke faktorer der kan have være medvirkende til, at der opstod en stress sygemelding. Samtidig kan en sygemelding forårsage stor usikkerhed hos de tilbageværende parter,  både mens den sygemeldte er helt væk fra arbejdspladsen og når vedkommende skal indsluses igen. En sådan usikkerhed og et samtidigt øget arbejdspres, kan være med til at de tilbageværende kolleger selv bliver stressede. En uhensigtsmæssig reintegration kan dermed medvirke til at skabe mere stress . Og ikke kun hos den sygemeldte, men også hos omgivelserne. […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: