Husker I arbejdsmiljøet, når der introduceres ny teknologi?

Arbejdsmiljø og teknologi

Digitalisering og arbejdsmiljø tænkes alt for lidt sammen, når virksomhederne lægger strategi for, hvilke teknologier der skal indføres på arbejdspladsen. De glemmer at tænke over, hvordan det kan introduceres, så arbejdsmiljøet undgår at blive påvirket negativt.

Al forandring er svær, men indføring af ny teknologi kan gøres lettere

Med ny teknologi følger nye arbejdsopgaver. Gamle opgaver nedlægges. Nye opstår og de eksisterende opgaver bliver sikkert også lavet om undervejs.

Det kræver meget mental energi, når man skal lave noget anderledes end man plejer.

Al den forandring kan skabe uro, utryghed og bekymring hos de medarbejdere, der skal tage imod den nye teknologi. Eller erstattes af den. Og da især, hvis man ikke ved, hvad forandringerne kommer til at betyde for ens fremtidsmuligheder.

Kommunikation er afgørende for at lykkes

Arbejdsmiljøet og medarbejderne skal være en vigtig del af den digitale strategi, hvis en implementering og nyskabelse skal lykkes.

Der skal udarbejdes en grundig plan for, hvordan de involverede medarbejdere skal informeres, om hvad, hvornår og af hvem. Under hele projektet. Ofte bliver brugerne involveret alt for sent. Det skaber rygter og mere usikkerhed. Samtidig bliver teknologien sjældent lige så vellykket, som hvis man har inddraget dem der skal bruge det tidligt i processen.

Medarbejderinddragelse er vejen til bæredygtige forandringer – også med teknologi

En af grundene til, at virksomheder oplever modstand mod forandringer er, at de har glemt at inddrage det led i virksomheden, der i sidste ende skal arbejde med de nye systemer, teknologier, processer og arbejdsopgaver.

Det er en helt almindelig psykologisk mekanisme, at det man ikke kender, det frygter man. Så hvis medarbejderne inddrages tidligt i projektet, har de både mulighed for at sikre kvaliteten af leverancen og samtidig blive fortroligt med det nye system, inden det tages i brug.

Indtænk arbejdsmiljøet, når det indføres nye ITsystemer

Der er mange aspekter af arbejdsmiljøet, der påvirkes ved indførelse af ny teknologi:

  • Gentagelser – for meget ensidigt arbejde kan koste dyrt ved fysikken. Er der fx mange museklik forbundet med det nye system?
  • Driftssikkerhed – forsinkelser i arbejdet pga. langsomme systemer eller mange nedbrud kan skabe utilfredshed og stress
  • Manglende ressourcer – er brugerne uddannet godt nok? Eller oplever de ikke at have kompetenncerne til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, fordi de ikke forstår/kender systemet?
  • Kerneopgaven forandres – det kan være svært at gennemskue, hvad man forventes at bidrage med, når nye systemer laver om på de daglige rutiner
  • Relationerne tilpasses -Nye roller opstår og andre nedlægges ofte ved indføring af ny teknologi. Hvis man ikke kender sin nye rolle og ved, hvem man skal gå til i en ny organisation, kan dette medvirke til at skabe utryghed, utilfreds, ineffektivitet og stress.

Det og meget mere er grunden til, at arbejdsmiljøet påvirkes, når der kommer nye Itsystemer ind på arbejdspladsen. Derfor skal det indtænkes og der skal arbejdes med det under hele Itprojektets varighed – og efter.

Du kan også læse mere  om brug af teknologi på arbejdspladsen her på bloggen. Har du fx læst:

Læs også:

Fjernarbejde kan mindske stress og øge produktivitet

Er det et problem at være grænseløst til rådighed?

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: