,

Hvordan er man en socialt bæredygtig arbejdsplads?

Socialt bæredygtige virksomheder

Bæredygtighed handler om at bruge ressourcer, så man ikke slider dem op, men efterlader dem i (mindst) lige så god stand, når man er færdig med dem.

FNs verdensmål handler om at sikre bæredygtighed – i klimaet og samfundet. Virksomheder er begyndt at stræbe efter at være bæredygtige. Men at være bæredygtig handler ikke kun om at genbruge papir og håndtere sit andet affald med omtanke.

Bæredygtighed handler i også om, at håndtere brugen af sine medarbejdere med omtanke.

De 17 verdensmål skal spænde bredt, hvilket afspejler sig i de uddybende tekster. Selvom vi i Danmark er nået langt med at sikre gode jobs og har en høj grad af sundhed og trivsel hos alle, er det alligevel oplagt at benytte disse mål som pejlepunkter for, hvor vores arbejdsmarked bør bevæge sig hen.

FNs verdensmål #3 og #8 sigter efter at skabe social bæredygtighed gennem Sundhed og Trivsel og Anstændige jobs (og økonomisk vækst).

Mål 3, delmål d: “Alle lande, og især udviklingslandene, skal styrke deres kapacitet for tidlig varsling, risikoreduktion og håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.” (verdensmaalene.dk)

Mål 8, delmål 8: “Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.” (verdensmaalene.dk)

Hvad betyder social bæredygtighed på danske arbejdspladser?

Vi skal sigte efter at skabe (og bevare) sunde medarbejdere med høj trivsel. Det sker blandt andet ved at designe anstændig jobs, som ikke slider medarbejderressourcerne i sænk, selvom der skabes økonomisk vækst. Det undgår man som arbejdsplads ved reducere risici for mistrivsel, stress og sygefravær.

Design gode (bæredygtige) jobs

Det gode job er svært at definere, da det afhænger af mange faktorer. Men noget af det man ved, der kendetegner det gode job på tværs af brancher, kulturer og personligheder er, at jobbet er varieret, udfordrende i tilstrækkelig grad, meningsfyldt og indebærer en vis grad af indflydelse på egne opgaver. Disse parametre er med til at sikre høj jobtilfredshed og kan være med til at sikre  høj performance.

I arbejdslivsforskningen har vi fokuseret meget på at finde de parametre, der er med til at forebygge et stressende arbejdsmiljø. En del af ovenstående motiverende faktorer går igen fra dette perspektiv. Her kalder man det De 6 guldkorn, der skal skabes en god balance i, for at understøtte det gode arbejde og dermed forebygge stress:

 • Indflydelse
 • Krav
 • Belønning
 • Forudsigelighed
 • Mening
 • Social støtte

(Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Tage Søndergaard Andersen m.fl)

Når arbejdspladsen tager disse seks elementer alvorligt i deres måde at designe jobs på og prioritere i hverdagen, så er man et godt stykke ad vejen med at være en bæredygtig arbejdsplads.

Forebyg stress og understøt trivsel på arbejdspladsen: det er bæredygtigt

Disse faktorer ser meget på den enkelte job og hvordan det er strikket sammen. Et andet perspektiv er, at undersøge hvordan arbejdsfællesskabet bedst understøtter det gode job med høj performance.  Effektivitetsforskningen har fundet 3 sammenhængende faktorer, der med et klart billede af kerneopgaven understøtter høj effektivitet gennem arbejdsfællesskabet:

 • Trivsel
 • Retfærdighed
 • Samarbejde

Det kaldes arbejdspladsens Sociale Kapital.  Når arbejdspladserne indtænker disse parametre sikrer de både medarbejdernes sundhed og økonomisk vækst.
Læs mere om social kapital: Sæt social kapital på dagsordnen

Det kræver robuste arbejdsfællesskaber at være en bæredygtig arbejdsplads.

Begge disse perspektiver stræber efter at opnå høj trivsel og effektivitet på arbejdspladsen, hvilket er et godt udgangspunkt for at sikre bæredygtige arbejdspladser. Men inden jeg stopper denne artikel vil jeg pege på et sidste parameter, der også er indskrevet i FNs 3. verdensmål: risikoreduktion

Risikoen reduceres selvfølgelig ved ovenstående, men en helt børedygtig virksomhed er også nødt til at indtænke sit beredskab i krisetilfælde. Også når det angår stress, mistrivsel og sygefravær. Derfor bør der indarbejdes robuste og bærende strukturer i virksomheder, som understøtter tidlige indsatser overfor mistrivsel og reducerer risiciene ved også at påvirke de øvrige ressourcer på arbejdspladsen, når en medarbejderressource er i krise.

Social bæredygtighed på arbejdspladserne er derfor både

 • Høj trivsel gennem design af gode jobs
 • Forebyggelse af stress OG
 • Reduktion af kriser gennem god beredskabsplanlægning og robuste arbejdsfællesskaber.

Læs mere om jobdesign og performance i eksempelvis Hackman og Oldman Job charateristics model  

Læs om, hvordan medarbejderens opfattelse af jobbet også påvirker deres performance hos Zarreen, Rassaq og Mujtaba 

Læs meget mere om robuste arbejdsfællesskaber og håndtering af sygefravær her på bloggen. Har du fx læst:

Hvordan får man bragt sygefraværet ned i en lille virksomhed?

eller min guide til, hvordan du også kan gribe din virksomhed an (eller måske lade være):

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: