,

Sådan får du mere ud af dine kvindelige medarbejdere

KvindeligMedarbejder

En arbejdsplads har klare fordele ved at sikre en diversitet i deres medarbejderstab. Det betaler sig at sikre en god blanding af alder, køn, race osv.

Men når det kommer til køn, så kan mænd virke som en bedre ide at ansætte, især når de nærmer sig den alder, hvor de ofte også stifter familie og der dermed kommer børn ind i billedet.

Mændene er jo sjældent så længe væk fra arbejdspladsen, selvom de bliver fædre. Kvinderne er til gengæld ofte syge under graviditeten, bliver væk i halve og hele år når barnet er født og skal oftere tage sig af barnets sygedage. Umiddelbart virker der derfor som en god ide, at gå efter de mandlige medarbejdere. Og at betragte de kvindelige medarbejdere som mindre produktive.

MEN

Der er selvfølgelig et men forbundet med denne påstand. Mænd kan noget, som kvinder ikke kan. Men kvinder kan bestemt også noget, som mændene ikke er helt så gode til.

(politisk korrekthed indsættes her, hvis du har brug for mere af den slags.)

Når kvinderne går på barsel, mister de en mulighed

Jeg har talt med Lisbeth Odgaard Madsen fra Potential company om alt det der sker på arbejdspladsen, når medarbejderne bliver forældre. Og det er ikke så lidt.

Der sker blandt andet det, at kvinderne stadig tager den største del af barslen. Derfor kommer de bagud i lønudviklingen og karrrierekøen, som ofte er utilgængelig, når kvinden vender tilbage fra den store opgave moderskabet stadig er.

Hvad har det med arbejdspladsen at gøre?

Få mere ud af virksomhedens kvinder

Hvis du som virksomhed vil have mest mulig produktivitet ud af dine kvindelige medarbejdere, bør du forme deres muligheder ud fra den livsfase de er i. Lad mig her fokusere på de tre faser i familieforøgelsen: Graviditet, Mor (når barnet har brug for pleje) og mor (når barnet er blevet stor nok til at klare det meste selv)

Få mere ud af den gravide medarbejder

Forskning viser, at jo bedre virksomheden er til at medvirke i at sikre en god graviditet, jo mindre bliver kvindens sygefravær under graviditeten. Derfor kan det være en rigtig god forretning at sikre gode graviditetspolitikker og ordninger, der gør det muligt for kvinden at passe sit arbejde, mens kroppen stiller store krav til hende. Der kan handle om fleksibiliet, ergonomiske løsninger, plads til løbende helbredschek osv. Det kan være nødvendigt med en deltidssygemelding, hvilket ofte  er at foretrække for begge parter.

Få mere ud af den nye Mor som medarbejder

Forældrerollen fylder meget i de første 10-15 år efter en familieforøgelse. I den periode har (især) kvinden behov for, at arbejdspladsens rammer er fleksible, hvis hun både skal være den gode Mor og den gode Medarbejder. For langt de fleste vil givetvis gerne, selvom deres prioritering ofte ligger på familien først. Men det er jo ikke ensbetydende med, at de ikke kan være produktive og værdifulde som medarbejdere.

Hvis du vil have mere ud af virksomhedens kvindelige medarbejdere mens de er Mødre, skal du derfor designe deres jobs, så de får mulighed for at performe indenfor den ramme, der også bestemmer deres liv lige nu: familien.

Hvis det er muligt at hente knægten fra børnehaven tidligt og i stedet lægge noget af arbejdet senere, bliver det nemmere at klare begge dele. De fleste vil gerne performe både hjemme og på arbejde. Det her giver kvinden mulighed for at gøre begge dele.

Sådan får du mere ud af den erfarne mor som medarbejder

Når kvinderne stadig er dem, der tager den største del af barsel og opdragelse/pasningsopgaven, betyder det samtidig at mange af dem først er klar til at gøre karriere, når det er i midten af 40erne eller senere. På alt for mange virksomheder er det bare for sent, at ville være med i kampen om de fede opgaver.

Hvilket er rigtig ærgerligt, for som mor har man opnået nye komptencer undervejs. man er blevet bedre til at håndtere pres og man har lært en masse om at jonglere mange bolde i luften, løse konflikter og bevare overblikket. Nogle ret gode kompetencer at gøre brug af, når de fede opgaver skal løses.

Hvis du som virksomhed ønsker at udnytte det kvindelige potentiale bør du derfor indtænke de modne erfarne mødre i talentpuljen.

I modsætning til de unge løver, der ofte kommer først, har de her medarbejdere allerede lært meget af det de har brug for at kunne, for at være den gode medarbejder.

Indtænkt derfor disse kvinder i jeres talentprogrammer og udvælgelse af teams til de store opgaver. Så får du meget mere ud af dem, end hvis du parkerer dem på sidelinjen, bare fordi de har været nede i gear i en periode.

Det er da god fornuft, også fra et virksomhedsperspektiv.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Godt Arbejdsliv, jeg har meget mere at sige om, hvordan arbejdspladsen bedst understøtter gode arbejdsliv – og får mest ud af deres medarbejdere, uanset hvilken livsfase de er i.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

Læs også mine tidligere blogindlæg om kønsdiversitet på arbejdspladsen og sygefravær, fx:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: