,

Hvordan vi får alle ind på kontoret igen – med eller uden hjemmearbejde

Inden længe er det igen muligt at lade alle medarbejdere møde ind på de kontorer, der har stået tomme i lang tid. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er ønskværdigt at få alle medarbejderne tilbage igen? Hvordan vi sikrer en god tilbagevenden i det omfang, vi gerne vil have dem tilbage.

Skal vi tilbage til kontoret?

Vi er ikke blevet mindre produktive af at arbejde hjemmefra. Det er noget af det, vi har lært i dette års mere eller mindre nedlukkede kontorliv, som bekræftes af flere og flere forskningsprojekter. Det har vist sig at være ret nyttigt, i hvert fald for nogle af os.  Ledere har generelt måtte bruge flere timer på at nå deres arbejde, som de alligevel ikke oplever helt at have udført tilfredsstillende. Det viser en nylig undersøgelse bla. andet DTU står bag. Til gengæld viser samme undersøgelse, at den almindelige medarbejdere ikke har arbejdet flere timer, men fået mere fra hånden. Denne tendens bekræftes af mere globale undersøgelser.

Nogle af os trives bedre med at arbejde hjemmefra

En ting er produktivitet. Det kan vi sikkert holde virksomheden kørende på for en stund. men hvis den skal fastholdes, har brug for at sikre medarbejdernes trives. Den har været udfordret af det rene hjemmearbejde.

Nogle medarbejdere har fået det bedre mentalt af at arbejde hjemme. Andre mistrives med den manglende sociale kontakt.

Det er desværre mest de sidste der har store stemmer i debatten. Lad mig derfor tale højt på de introverte og tekstrovertes vegne: ikke alle vil tilbage på kontoret!

Nogle opgaver kræver altså, at vi vender tilbage på kontoret

Der kan være andre argumenter for, at vi skal tilbage på kontoret. Udvikling, kultur og kreativitet kræver relationer og tillid. Det er bare lettere at sikre i det fysiske rum. Derfor kan virksomheden have brug for, at også de mest introverte checker ind på kontoret. Men måske behøver det ikke være hele tiden?

Uanset om medarbejderne længes efter at kommer tilbage eller ej, er det bedst at lade det ske gradvis og men hensyntagen til den enkelte

Hvordan kommer vi tilbage på kontoret uden at blive overvældet?

Vi skal selvfølgelige lære af det her år: hvad vil vi have med og hvad skal efterlades som et minde om en tid vi ikke vil have tilbage?

Som psykologen Louise Dinesen og proceskonsulent Flemming Andersen også taler for i denne artikel, skal vi skabe nogle beskyttende faktorer, for at sikre alle kommer trygt og godt tilbage i det omfang det er relevant. Der er blandt andet en risiko for, at nogle af medarbejderne vil bliver overvældet af det sociale liv de igen forventes at være en del af.

Derfor er det vigtigt, at I sikrer en struktureret og differentieret tilbagevenden til den fælles arbejdsplads. Her kan indslusningssamtaler være et godt redskab til at få tilgodeset medarbejdernes forskelligheder.

Lav en individuel indslusning på kontoret

Hvis det er muligt bør lederen tage en indslusningssamtale med hver enkelt medarbejder, for at få afdækket deres behov:

  • Hvad har de manglet i forhold til at kunne løse opgaverne?
  • hvad har de savnet? og
  • hvad vil de gerne beholde?

Det kan være mange måder at arbejde på, og det sidste år har vist os, at hjemmearbejdspladsen kan være mindst lige så værdifuld som kontormiljøet. For de fleste vil det mest optimale være en kombination af lidt hjemme og lidt på kontoret. Men kombinationsbehovet vil være forskelligt for den enkelte, ligesom virksomhedens behov for tilstedeværelse selvfølgelig skal tilgodeses.

Find den gode balance for virksomheden og for den enkelte. Læg herefter en kabale der giver så meget fleksibilitet som muligt til den enkelte, men sikrer løsning af virksomhedens opgave.

God arbejdslyst

Læs flere input til arbejdslivet efter nedlukningen:

Fra corona til frihedsvirus: Sådan kan det ændre din organisation

Hybride Team: sådan sikrer du det gode samarbejde på distancen

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Hvordan vi får alle ind på kontoret igen – med eller uden hjemmearbejde […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: