,

5 tips til at få en god leder, når du arbejder hjemmefra

Ledelse er en tovejs opgave og kan ikke klares af lederen alene, slet ikke når du vil arbejde hjemmefra. Du skal også hjælpe din leder til at lede dig på den rigtige måde.  Du har jo brug for at blive ledet på en måde, der gør dig mest effektiv mens du trives. Din leder har samtidig brug for at sikre sig, at du arbejder med det, der er værdifuldt for den samlede opgaveløsning.

Dette indlæg er skrevet, efter Danmark har været lukket ned og sendt hjem i månedsvis pga. en virus. At hjemmearbejdspladsen kan være mindst lige så effektiv som kontoret, er blevet særligt tydeligt nu, hvor mange har prøvet at arbejde udenfor de normale ledelses- og arbejdsrammer. Samtidig har det åbnet op for hele nye muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen, når transporttiden og unødige forstyrrelser kan fjernes.

Mange vil gerne fortsætte med at bruge hjemmearbejdet til at løse de opgaver, der kan løses bedst væk fra det, som de normale kontorarbejdspladser tilbyder. Men hvad kræver det af dig som medarbejder, hvis ledelse skal være med på den ide?

Ledelses- og kontrolbehovet består, selvom vi arbejder mere på afstand

Følelsen af, at man mister kontroller er en af hovedårsagerne til, at mange ledere stadig ikke er trygge ved at lade dig arbejde hjemme. For hvordan skal de holde øje med, at du laver noget? Og at du laver det rigtige? Det er du nødt til at hjælpe din leder med, hvis du skal få lov til at bevare hjemmearbejdspladsen som en mulighed,  nu hvor det ikke længere er en påtvunget corona-nødvendighed.

Hvordan ledes du bedst, når du arbejder hjemmefra?

Som medarbejder har du også brug for en god leder, der kan understøtte din effektivitet og sikre din trivsel.

Det kan du gøre dit for at skabe de gode ramme for at din leder gør. Derfor kommer her 5 tips til, at lede din leder, så hun leder dig bedst:

Tip 1: Giv din leder de nødvendige ledelsesinformationer

Ledere skal bevare overblikket over driften og informere videre op i systemet. For at kunne løse den opgave har de brug for information fra dig. Derfor er det vigtigt du hjælper din leder med at gennemskue, hvordan din performance kan måles. Hvilke resultater leverer du og hvordan bliver de synlige for din leder?

Tip 2: Afstem kommunikationsforventningerne med din leder

Måden vi kommunikerer på,  når det skal ske på afstand kræver noget andet af begge parter. En del af den nødvendige information plejer vi at opsnappe via de samtaler der foregår i rummet, uden at vi nødvendigvis har været indkaldt til et møde eller har fået et skriftligt referat af de beslutninger der træffes.

Hvis du vil arbejde hjemmefra er der behov for at afstemme, hvad der så skal sættes i stedet. Skal I tales ved over telefonen morgen og eftermiddag? Skal du svare på mails indenfor en halv time? Forventes du at følge med på projektets slack kanal hele dagen? Eller kan det være ok at checke mails kl 21 og sørge for at rapporterne ligger klar til næste morgen? Hver kommunikationskanal og medie til sin til og sin opgave.

Hvis du gerne vil have en god leder, må du hjælpe med at undersøge, hvad der fungerer bedst for at sikre den gode kommunikation i hverdagen, så forventningerne og informationen bliver mere eksplicit.

Tip 3: Vis din leder og dine kolleger, hvad du laver hjemmefra

Noget af det der forhindre både ledere og medarbejdere i, at benytte hjemmearbejdet mere er frygten for at blive overset. Man risikerer at komme ud af de gode opgavers loop og blive glemt, når der skal uddeles spændende projekter.

Det er nemlig ikke kun lederen, der kan miste tilliden til at du faktisk er en værdifuld ressource, selvom du løser en del af jobbet på distancen.

Derfor er du nødt til at vise mere tydeligt overfor både leder og kolleger, hvad du bidrager med til opgaven.

Du er nødt til at sælge dig selv mere, for at bevare tillid og status i fællesskabet, når du sidder på afstand. Derfor er trejde tip til at få en god leder på afstand, at du gør dig umage med at komme med indspark og fortælle om dit arbejde på alle relevante kommunikationskanaler, når kaffeautomaten og kantinen ikke er tilgængelig. Vis at du stadig er en del af arbejdsfællesskabet og ressorcepuljen.

Tip 4:  Strukturer dit hjemmearbejde og dit privatliv.

Hvis du gerne vil arbejde mere hjemmefra kræver det selvfølgelig, at du faktisk også får brugt din hjemmearbejdsplads effektivt. Det kræver overblik, struktur og selvdisciplin.

Mange har fundet vejen til at få en velfungerende hjemmearbejdsplads. Men det kan stadig være nødvendigt med en mere langvarig indretning af arbejdspladsen, så den fungerer ergonomisk, ikke skal pakkes ned når ungerne kommer hjem fra skole og fungerer ind i resten af dit liv.

Forhåbentlig har de seneste måneders erfaringer givet plads til, at både medarbejdere og arbejdspladser gør det mere legitimt at indrette fleksible arbejdstider og -pladser. Men det kræver stadig struktur, at arbejde grænseløst. Derfor er 4. tip, at du sammen med din leder får skabt et overblik over, hvordan du arbejder bedst.

Tip 5: Fortæl din chef hvad du har brug for, for at kunne være effektiv hjemmefra.

En leders opgave er, at understøtte medarbejdernes effektivitet. Men for at kunne gøre det, er du nødt til at have en dialog med din leder om, hvad du har brug for fra arbejdspladsen, hvis dine hjemmearbejdsstrukturer skal fungere.

Du kan lave aftalen med ungerne om, hvornår de må forstyrre dig, og med hustruen om, hvem der henter sønnike fra håndbold. Men din arbejdsplads, som i øvrigt har et medansvar for dit hjemmearbejdsmiljø kan hjælpe dig med at få den gode kontorstol, et fornuftigt headset, adgang til de nødvendige ITværktøjer og indsigt i de informationer du skal bruge, for at løse dine opgaver bedst muligt.

Tag derfor en løbende dialog med din leder om, hvordan hun bedst understøtter din trivsel og effektivitet. Et af elementer er muligvis, at du arbejder hjemmefra nogle dage. Men det kræver sin leder, at lede hjemmearbejdende medarbejdere. Derfor er det også din opgave at skabe den leder. Med disse tips i hånden håber jeg du får gjort din hjemmearbejdsplads til en integreret del af dit arbejdsliv, der hvor det giver mening.

God hjemmearbejdslyst

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

Læs mere om fleksibilitet i det moderne arbejdsliv:

Tech Management 11. juni: Covid-19 accelererer behovet for at ændre arbejdskulturen, så vi får glæde af de fleksible arbejdsformer

Flere blogindlæg fra Godt Arbejdsliv om hjemmearbejdspladsens muligheder:

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] 5 tips til at få en god leder, når du arbejder hjemmefra […]

  2. […] for at modtage og give information som medarbejder. Som jeg også anbefaler dine medarbejdere i et andet blogindlæg, skal de sørge for at gøre det tydeligt for dig, hvad de laver derhjemme. Den opgave har du også […]

  3. […] 5 tips til at få en god leder, når du arbejder hjemmefra […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: