, ,

Hvordan kommer vi ensomhed, stress og mistrivsel i ITbranchen til livs?

Det var overskriften på en debat, jeg havde fornøjelsen af at deltage i på årets folkemøde. Ensomhed var et af kodeordene, for hvornår bliver det et problem og hvad kan arbejdspladserne gøre ved det?

Unge ITmedarbejdere er ensomme på jobbet

I en nylig undersøgelse fra HK, siger 13 % af de unge ITmedarbejdere, at de føler sig ensomme på jobbet og savner kolleger. Selvom de deltager meget aktivt i virksomhedernes sociale arrangementer, føler de sig alene og åbenbart ligefrem ensomme.

Det er en del mere end de øvrige aldersgrupper og det taler fint ind i en større problematik omkring ensomhed, der netop er kommet gode anbefalinger til at løse.

Danmark har nemlig netop fået en nationale strategi mod ensomhed, for ensomhed kan føre til mistrivsel, for tidlig død og alskens andre triste ting. Det skal der selvfølgelig forebygges imod, så vidt muligt.

På arbejdspladserne kan vi også gøre en del, for at tage ordentligt i mod de unge medarbejdere, så de ikke føler sig helt så meget ensomme. Der er ikke nogle enkle løsninger i en times debat med fem agendaer, men her er de to hovedpointer, jeg forsøgte at formilde i debatten:

Ledelsen skal udvikles til nye samarbejdsformer:

I takt med, at det hybride arbejde fylder mere, kræver det en anden form for ledelse, end man har været vant til. I ITbranchen mangler der stadig i høj grad ledelseskompetencer, så lad os få uddannet de udpegede ledere bedre. Men samtidig er vi nødt til at redefinere ledelsesrollen, så den passer bedre til remote work og hybride samarbejder. Relationskompetenceudvikling er vigtigt som aldrig før og i særlig grad hos de ledere, der skal sikre sammenhængskraften i teams og på hele virksomheden.

De unge er kompetente til at indgå i nye samarbejder – men de har brug for støtte

Som vi så i Tryg ITstart projektet, så har de unge en veludviklet nysgerrighed og åbenhed, som de tager med ind i deres nye jobs. Arbejdspladsen er bare nødt til at etablere nogle komptencer hos de mere erfarne medarbejdere, der sikrer at den nysgerrighed imødekommes og sættes i brug. En stor del af de unge ITmedarbejdere deltager i uddannelser, som gør en masse for at sikre en god overgang fra studie til erhvervsliv. Nu skal vi “bare” også have virksomhederne til at gøre sig lidt mere umage.

Ensomhed er et livsvilkår

Det kan i hvert fald løse nogle af udfordringerne omkring ensomhed. Samtidig bør man dog også lige have med, at ensomhed nok til en vis grad er et grundvilkår i livet, særligt i livets overgangsfaser. Det gør ondt og det er ok til en vis grad. Men det er klart, at det liv man overgår til, når man skifter fase fra ung til yngre voksen, skal indeholde gode arbejdspladser, der rummer ens behov. Og selvfølgelig skal en høj grad af ensomhed forebygges, da det ellers kan medføre mistrivsel. Det kan vi gøre noget ved, derfor skal vi gøre noget ved det.

Med det indspark håber jeg, at vi var med til at flytte lidt i den rigtige retning. De faglige organisationer og større arbejdspladser kan medvirke ved at skabe tværgående netværk, som de unge medarbejdere kan spejle sig i.

Min praksis er mere rettet mod mindre ITvirksomheder, der af gode grunde ikke har de samme muligheder, men måske til gengæld bedre plads til individuelle løsninger på sociale behov.

Læs mere om Danmarks nationale stategi mod ensomhed og en masse gode råd på SammenomEnsomhed.dk

Paneldebattens deltagere: HK Samdatas direktør Jeppe Engel, Formand i foreningen Samdata HK og TR i Udviklings- og Skatteforvaltningen Jacob Leth Halldorsson, Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør i Københavns Erhvervsakademi og Arbejdsmiljøchef i Dansk erhverv Anne-Marie Røge Krag

 

Du kan høre debatten her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: