,

Stress kommer ikke kun af at have travlt

meningsfyldtarbejde

Der kan være mange årsager bag de mange stresssygemeldinger, som det danske arbejdsmarked lider under for tiden.

Medarbejderne skal løbe meget hurtigt

Nogle af dem er helt sikkert forårsaget af, at medarbejderne skal løbe alt for hurtigt i alt for lang tid og aldrig får tiden til at restituere ind imellem de pressede perioder, der har en tendens til at blive til normalen, frem for at høre til undtagelserne.

Man bliver ikke syg af at løbe hurtigt, men…

Man tager ikke skade af at overskride sine grænser ind imellem, men hvis barren er sat alt for højt i det daglige, er der ikke noget ekstra at give af. Og hvis man bliver bedt om at give noget ekstra i for lang tid ad gangen, ja så opstår der stress og dertilhørende sygemeldinger. Det er som at spænde en elastik for længe ad gangen: med tiden bliver den altså slap og mister dermed sin ydeevne.

Men stress kan komme af mange andre grunde.

“Man kan godt have travlt uden at være stresset og man kan godt være stresset uden at have travlt.”

Disse kloge ord blev udtalt af psykologen Malene Friis Andersen på Ledernes topmøde om stress forleden.

Et skræmmende eksempel der ses for tiden, er de mange socialrådgivere, hvis arbejdsvilkår udløser hård kritik fra Arbejdstilsynet.

Mange arbejdspladser får påbud fra arbejdstilsynet

De gennemførte sidste år tilsyn på 114 socialrådgiverarbejdspladser, hvilket medførte 68 påbud fordelt på 47 forskellige arbejdspladser. Det er alt for mange arbejdspladser, der ifølge tilsynet har så kritisk et arbejdsmiljø, at det ligefrem kræver påbud.

En del af disse påbud handler om for meget arbejde og for meget tidspres, men næsten lige så mange påbud handler om andre forhold i det psykiske arbejdsmiljø: vold og trusler og/eller det man kalder “høje følelsesmæssige krav”. Meget kan puttes ind under den sidste hat, som er værd at se nærmere på.

For hvis medarbejderne ikke bliver syge af travlhed, hvad bliver de så syge af?

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Arbejdet som socialrådgiver har utvivlsomt høje følelsesmæssige krav. Man skal varetage pleje og pasning af borgere, der ikke nødvendigvis udviser den taknemmelighed der retfærdigvis burde følge med et sådan arbejde.

I forbindelse med min egen forskning i stresssygemeldinger mødte jeg lederen af et socialt bosted for psykisk syge med behandlingsdomme. Borgere som skal overvåges og passes døgnet rundt. Og som ind imellem reagerer utilregneligt og voldeligt.

Når overfald er en del af risikoen ved at være på arbejde

Her er man på arbejde med en overfaldsalarm på sig, fordi man aldrig ved, hvad der møder en bag næste dør. Når du går op og ned af de samme mennesker hver dag i mange timer, kan det næppe undgås, at man knytter sociale bånd til disse mennesker, uanset hvor professionel man så end måtte være.

At sidde og drikke kaffe med et velkendt menneske om formiddagen og blive overfaldet af samme menneske øjeblikket efter, det må siges at stille høje følelsesmæssige krav  til medarbejderen.

Vold og trusler er ikke det normale på jobbet

Heldigvis hører vold og trusler til sjældenhederne i vores arbejdsliv. De fleste jobs er betydeligt mere forudsigelige og rolige end socialrådgivernes.

Alligevel kan de være voldsomt stressende af andre årsager, der også hænger sammen med følelsesmæssige krav.

Forudsigelighed og meningsfuldhed er væsentlige for at bevare en god psyke

Manglende forudsigelighed i arbejdet er en stor stressor, der kan medvirke til at øge stressniveauet drastisk. Også selvom man ikke har travlt.

Det samme gælder meningsfuldhed, der har stor betydning for medarbejderens psykiske velbefindende.

Hvis forudsigelighed og meningsfuldhed mangler i jobbet, kan det stille høje følelsesmæssige krav til medarbejderen, at passe sit arbejde. Hvis et arbejde er uforudsigeligt og mangler mening, skal medarbejderen bruge mange ressourcer på, psykisk at håndtere den usikkerhed og frustration der følger med.

Arbejdsprocesser og dårlige ITsystemer stiller også høje krav

Et af de mest typiske problemer der kan stille høje krav til medarbejderens håndtering af egne følelser, er arbejdsprocesser, der besværliggøres af dårlige ITsystemer.

Systemer der forhindrer en i at arbejde, kan formentlig være lige så stressende som voldelige borgere. Dårlige ITsystemer gør arbejdsprocesserne tunge og tidskrævende og de fjerner dermed fokus fra den kerneopgave, man er sat til at løse, hvilket kan skabe stor frustration, utilfredshed … og dermed stress.

Hvis der dog bare blev brugt noget mere tid på at rydde op i meningsløsheden og håbløse arbejdsprocesser på de danske arbejdspladser, så kunne medarbejderne have bedre tid til at have travlt, uden at blive stressede.

God arbejdslyst og

cropped-ElisaLogo.jpg

Bettina Prühs

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: