Psykologisk tryghed: en fælles opgave for team og leder

Psykologisk tryghed er afgørende for en sund og produktiv arbejdskultur. Når vi er psykologisk trygge, trives vi i vores arbejde og medvirker til at skabe en organisation, der lærer af sine fejl. Det giver bedre produktivitet og højner kvaliteten af leverancer.

Medarbejderne kan være med til at styrke psykologisk tryghed

En psykologisk tryg arbejdskultur handler om at skabe en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres ideer og meninger uden frygt for negative konsekvenser eller uønskede reaktioner. Mens det primært er en opgave for ledelsen at opbygge og opretholde psykologisk tryghed i organisationen, er det også vigtigt at erkende, at medarbejderne selv har en vigtig rolle at spille i processen.

Kompetencer der kan sikre psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Her er nogle kompetencer, som medarbejderne kan udvikle for at bidrage til at skabe og opretholde psykologisk tryghed i deres arbejdsplads:

  1. Lytte åbent og aktivt: Det er afgørende at alle i teamet giver plads til forskellige perspektiver og meninger. Det betyder, at medarbejderne skal lytte aktivt og åbent til deres kollegers ideer og tanker uden at dømme eller afvise dem.
  2.  Åben for feedback: Psykologisk tryghed er ikke kun om at kunne give sin mening frit, men også at modtage feedback uden at føle sig truet eller såret. Medarbejderne bør derfor aktivt arbejde på at tage imod feedback, uden at blive defensive eller afvise udsagn.
  3. Opmærksomhed på sproget: Det sprog, vi bruger, kan have stor betydning for, hvordan andre opfatter os. Medarbejderne kan tage ansvar for deres sprog og undgå at bruge ord eller udtryk, der kan virke nedladende eller angribende.
  4. Villig til at tage risici: Psykologisk tryghed handler også om at turde tage risici og prøve nye ideer uden frygt for fiasko eller kritik. Medarbejderne kan øve sig i at træde ud af deres komfortzone og tage chancer.
  5. Være empatisk: Empati er afgørende for at opbygge positive relationer og skabe en følelse af samhørighed i en organisation. Medarbejderne kan arbejde på at udvise empati over for deres kolleger og vise interesse for deres perspektiver og ideer.
  6. Konstruktive i jeres kritik: Kritik kan være konstruktiv og hjælpe med at forbedre arbejdsprocesser og resultater. Medarbejderne kan lære at give konstruktiv kritik og undgå at kritisere på en nedladende eller angribende måde.

Alt dette understøttes selvfølgelig først og fremmest af, at ledelsen går forrest med disse kompetencer og giver den nødvendige plads til, at der lyttes, tales og udvikles konstruktivt. Men i sidste ende er psykologisk tryghed en fælles opgave som alle medarbejdere kan bidrage til at skabe.

Hvor gode er du og dine kolleger til at lytte aktivt, tale ordentligt til hinanden og bruge feedback som et konstruktivt redskab til at bringe jer fremad?

I projektet Tryg ITstart arbejder vi med at finde metoder til at sikre høj psykologisk tryghed, når de unge skal inkluderes på arbejdspladsen. Men de unge byder faktisk også ind med nogle vigtige kompetencer til at understøtte denne tryghed:

Læs mere om psykologisk tryghed:

De interpersonelle kompetencer i psykologisk tryghed, Keystone partners

Når ledelsen ikke giver plads til undren, går det galt, Godt Arbejdsliv blog

Tryg It start projektet er udviklet i samarbejde med

Velliv Foreningen

Rasmus Ranmar, Impasse

Helle Gransgaard, psykologisk tryghed i praksis

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: