,

Sådan bliver din arbejdsplads attraktiv for videnarbejderne

Forventninger og krav til vores arbejde har forandret sig drastisk de senere år. Derfor er arbejdsgiverne nødt til at tænke og handle anderledes, hvis de vil tiltrække kompetente videnarbejdere.

Løn og gode opgaver er ikke længere nok til at tiltrække og bevare de gode medarbejdere i virksomheden

 

Selvfølgelig skal lønnen være i orden, hvis man skal sige ja til et nyt job og ikke lade sig lokke over på en ny arbejdsplads.

Det skal også være spændende arbejde.  Ordentlig løn og spændende udfordringer bliver vel nærmest taget for givet som en forventning til den gode arbejdsplads.

Men det er ikke løn og opgaver, der konkurreres mest på i det moderne arbejdsmarked. Den moderne videnarbejder kræver nemlig mere og andet af sin arbejdsplads.

Hvis du er en af dem, der kæmper for at tiltrække og bevare de højt eftertragtede, veluddannede medarbejdere, så skal du gøre dig umage for at skabe den gode arbejdsplads.

Den gode arbejdsplads er med til at sikre en god tilknytning til arbejdspladsen og bevare medarbejdernes engagement i opgaverne. Hvis man evner det, vil de nuværende medarbejdere i øvrigt løse en stor del af opgaven med at tiltrække nye medarbejdere. Derfor vil det følgende koncentrere sig om, hvad arbejdspladsen skal indeholde for dem, der ER ansat.

Den attraktive arbejdsplads er fleksibel, medinddragende og meningsskabende

Øget behov for fleksibilitet, indflydelse og mening fylder mere og mere i forklaringer på, hvorfor medarbejdere stopper på deres arbejde.

Omvendt kan man sige, at en arbejdsplads der formår at tilbyde fleksible løsninger, meningsfulde jobs og masser af indlydelse på egne opgaver, er også den arbejdsplads der kan engagere og motivere nutidens videnarbejdere.

Fleksibilitet til at leve hele livet med arbejde

Vi har smagt fordelene ved hjemmearbejde og fleksible arbejdstider. Blandt andet derfor er fleksibilitet nu blevet en af de vigtigste faktorer for, om medarbejderne er tilfredse i deres arbejde. Der skal være god plads til at skabe individuelle løsninger, der passer til den enkeltes livssituation, personlighed og arbejdsopgaver.

Den attraktive arbejdsplads skaber derfor et bredt rum for tilpasning af jobfunktioner og arbejdspladsformer, så den enkelte kan få mest mulig fleksibilitet til at leve sit arbejdsliv og sit privatliv.

Hvor vi måske tidligere så arbejdslivet som bestemmende for resten af vores liv, er bøtten nu vendt om. Nu er det resten af vores liv, der sættes i forgrunden og derfor forlanger vi, at arbejdslivet i højere grad tilpasses vores private behov. Læs mere om hvordan det giver mening at finde en balance mellem arbejde og privatliv.

Den gode arbejdsplads er meningsfuld

Nutidens medarbejder forventer, at deres arbejde giver mening. Mening har dog mange perspektiver og betydninger, så hvilken mening skal arbejdspladsen sørge for at skabe?

Mange undersøgelser viser, at det først og fremmest er den indre mening, der skaber arbejdsglæde og trivsel. Meningen for individet er knyttet til, at medarbejderne har behov for at sætte sine kompetencer i spil, at kunne mestre sine opgaver og ‘være sig selv’, som det formuleres i Krifas nyeste arbejdslyst undersøgelse.

Den gode arbejdsplads skal altså understøtte, at medarbejderne udfordres tilstrækkeligt i opgaver, hvor de kan performe optimalt, uden at give køb på egne værdier.

En af metoderne til at gøre det, er den tredje faktor, jeg vil pege på til at skabe en attraktiv arbejdsplads: medinddragelse.

Giv medarbejderne indflydelse, så bliver de også engagerede

Medarbejderne trives og er mere motiverede, når de inddrages i at finde gode løsninger på de store og små opgaver. Derfor vil en medinddragende arbejdsplads også være mere attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere.

Indflydelse og medinddragende processer kan indarbejdes i mange aspekter i den attraktive arbejdsplads. Nyere forskning har vist, at især tre dimensioner af indflydelse påvirker vores trivsel, mentale sundhed og engagement:

  • indflydelse på opgaven – her kommer fleksibiliteten ind i billedet igen. Vi vil have indflydelse på, hvordan opgaven skal løses, for bedre at kunne løse den
  • indflydelse i et samarbejde – vi vil inddrages og være en del af dialogen på arbejdspladsen, fordi det opleves som en anerkendelse af vores bidrag og skaber tilhørsforhold
  • indflydelse som en tillidsmarkør – vi vil høres og ses, for det får os til at opleve den nødvendige tillid og respekt fra ledelsen. Det trives man bedre af.

Læs mere om disse tre indflydelsesformer i blogindlægget “Vi er bedst, når vi har indflydelse på arbejdet

Gør din arbejdsplads attraktiv: tilpas den til nutidens videnarbejdere

Når virksomheden skal sikre en arbejdskraft med de rette kompetencer og tilstrækkelig højt engagement, skal der altså ses andre veje end de klassiske arbejdsforhold.

Den attraktive arbejdsplads for videnarbejdere, er den, der formår at tilbyde gode individuelt tilpassede vilkår i et arbejdsfællesskab, hvor man i høj grad kan inddrages i at finde løsninger til at sætte sine kompetencer i spil på en meningsfuld måde.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv

 

 

 

Læs flere blogindlæg om trivsel på arbejdspladsen

 

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: