,

Ledere kan også blive syge af stress

I en undersøgelse for nyligt, vurderede hver fjerde virksomhed, at stress bliver en større udfordring i de kommende år

Derfor vil stress bliver et tema for en del kommende blogindlæg. Nu er det tid til at dykke ned i fænomenet og se nærmere på, hvad det egentlig er vi taler så meget om.

Det er selvfølgelig ikke kun menige medarbejdere, der risikerer at blive så stressede, at deres arbejdsevne og helbred bliver påvirket negativt.  Og det er et endnu større problem for arbejdspladsen, hvis lederens bliver for stresset.

Lederen har et særligt ansvar for stress

Ifølge arbejdsmiljøloven § 15. skal “Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.”

Det er altså et ledelsesmæssigt ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Lederen har derfor ansvaret for, at sikre god trivsel i det daglige. Den opgave kan være rigtig svær, hvis man selv er for stresset. Både fordi man som stresset mister sit overblik og evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Men i lige så høj grad fordi en leders stress skaber stress længere nede i organisationens rækker.

Lederens stress smitter

Som psykologen Janne Skakon skriver i Politiken forleden tyder hendes forskning på, at en leders stress ikke bare påvirker den enkelte, men også har uheldige konsekvenser for lederens medarbejdere. Det skyldes blandt andet, at vi som mennesker meget let påvirkes af de menneskelige følelser vi møder. Og når følelserne udtrykkes af et menneske, der har en rolle som rollemodel og ansvarshavende, så vil vedkommendes følelser afspejle sig i vores egne i endnu højere grad.

En leders stress “smitter” altså medarbejderne. Og så kan man jo for alvor tale om en ond spiral, for en stresset leder er i endnu mindre grad kompetent til at lede stressede medarbejdere.

Stop stressen hos lederen

Men hvad kan man så gøre for at bremse denne stress hos lederen?

Mange ledere går rundt med en forestilling om, at deres velbefindende må være deres eget problem. At fordi de er ledere, står de i endnu højere grad alene om at klare ærterne. Det er en meget uheldig fejlslutning, man som organisation bør gøre op med.

Tag ansvar for hinanden

Hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation, så bør arbejdsmiljørepræsentanterne tage en leders psykiske arbejdsmiljø mindst lige så alvorligt, som de menige medarbejderes. Det kan være et rigtig godt sted at starte – også for at sikre resten af arbejdspladsens trivsel.

Lederens medarbejdere bør også have en andel i at passe på deres leder. Det gælder ikke kun den anden vej og vil være til alles fordel.

Når jeg arbejder med robusthed på arbejdspladsen, er et kollegaberedskab et af de værktøjer vi anbefaler at etablere. Et beredskab der inkluderer faste aftaler om, hvem der skal gøre hvad, hvis man bliver opmærksom på faresignaler hos sine kolleger eller leder. Det kræver selvfølgelig at man kender hinandens synlige stresssymptomer og har talt om, hvordan man får det sagt på en hensigtsmæssig måde.

Tag stress i opløbet – eller undgå det helt.

Det er vigtigt at have arbejdsgange og viden på plads til at kunne reagere, hvis man spotter mistrivsel. Det er selvfølgelig endnu bedre, hvis man kan undgå, at ledere og medarbejdere bliver så stressede, at de mistrives.

Derfor man jeg ikke anbefale for mange gange, at arbejdspladsen er proaktiv.  Hav en opmærksomhed på arbejdsmiljøet generelt i organisationen og tag et fælles ansvar for hinanden. Det betaler sig

Godt arbejdslyst og

– Bettina Prühs

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: