,

5 vigtige huskeregler, når lederen skal have en stressramt tilbage på arbejde

Få den sygemeldte medarbejder tilbage i jobbet

– Hvordan sygefravær grundet stress håndteres effektivt

Som leder har du rig mulighed for at sikre en god fastholdelsesproces ved stress og sygefravær. Her er nogle af de vigtigste ting du skal være opmærksom på.

Som den sygemeldtes nærmeste leder har du stor betydning for, hvor længe din medarbejder  kommer til at være sygemeldt med stress. Uanset den bagvedliggende årsag bag stressen.

Dine handlinger og planer kan gøre en stor forskel på, hvordan sygefraværet kommer til at forløbe: om medarbejderen kommer godt tilbage på jobbet, om det bliver en langvarig sygemelding og om det i sidste ende resulterer i en fyring.

Det kræver planlægning, at komme Tilbage til Arbejdet

Sygefravær kan have rigtig mange årsager. Man kan selvfølgelig være meget syg, men det kan også handle om manglende arbejdsevne af andre årsager, det kan handler om manglende arbejdsvilje grundet mistrivsel  og det kan handle om en arbejdsplads kultur, hvor sygefravær er blevet et gode vi tildeler hinanden som en retfærdighedsparameter.

Hvis sygefraværet viser sig at skyldes stress, er det vigtigt at I sammen lægger en plan for, hvordan arbejdsbetingelserne bedst kan understøtte, at medarbejderens mentale sundhed kommer tilbage på sporet. Det gælder både ved kortvarige og længerevarende sygemeldinger.

Uanset årsagen, så kræver det en god planlægning fra lederen, hvis sygefraværet skal minimeres og den sygemeldte skal komme godt tilbage til sit arbejde. Planlægningen afhænger så af fraværstypen.

Hold omsorgssamtaler ved meget kort sygefravær

Hvis sygefraværet bærer mere præg af drypfravær, altså mange korte sygemeldinger, skal lederen reagere på dette fravær ved at indkalde medarbejderen til en fraværssamtale (eller omsorgssamtale).

Måske har medarbejderen problemer derhjemme? Eller kæmper med nogle skavanker, der kan aflastes ved ændrede arbejdsforhold?

Der kan være mange forklaringer på den slags fravær, som I sammen bør afdække og lægge en plan for at kunne håndtere fremadrettet. Lad være med at presse medarbejderen til at komme på arbejde, selvom vedkommende er for syg til det, som i denne historie om Sussie, hvis leder ikke respekterer hendes sygemelding.

Men tag hånd om fraværet og find ud af, hvordan det kan minimeres gennem gode fraværs/omsorgssamtaler (det bliver altså ikke lettere eller mindre konfliktfyldt, uanset hvad I kalder det).

Fraværssamtaler kræver forberedelse.

Den slags samtaler kræver forberedelse fra begge parter, for at have mest mulig værdi for det fremtidige samarbejde.

Det kan du læse mere om i et af mine tidligere indlæg.

Hold kontakten ved langvarigt sygefravær grundet stress

Når en medarbejders sygefravær lader til at blive længerevarende eksempelvis grundet stress, skal du som leder reagere.

Hvis virksomheden har en sygefraværspolitik, så brug den som retningssnor for, hvordan og hvor meget du skal holde kontakt med den sygemeldte.

Vær opmærksom på, at når man er syg grundet stress, så har man ikke overskud til at tage initiativet. Derfor skal initiativet tages af dig!

Som leder må du rigtig gerne kontakte den sygemeldte, for at høre hvordan det går og sikre, at I er enige om hvad der skal ske fremadrettet.

Nej, du må ikke spørge, hvad vedkommende fejler, men du må gerne spørge ind til arbejdsevne, altså hvornår man forventes at kunne komme tilbage. Det er bare et rigtig farligt spørgsmål at stille en stresset, da det risikerer at forværre situationen. Derfor skal du være varsom i din dialog med en stress sygemeldt.

Men du skal have dialogen!

Skab en god dialog mellem arbejdsplads og sygemeldt.

Der kan så være gode grunde, som gør det uhensigtsmæssigt at dialogen føres mellem dig og den stressede (måske opleves du som årsag eller tricker? Magtforholdet kan presse osv. osv.). I sådanne situationer skal du som leder sørge for, at der etableres en dialog mellem den stressede og en mere ufarlig virksomhedspart.

Jo længere tid man er væk, jo større er risikoen for, at man aldrig finder tilbage i jobbet. Det vigtigste er, at den stressede ikke efterlades derhjemme i månedsvis uden kontakt til arbejdspladsen.

Det er din opgave som leder at sikre.

Individuel håndtering af sygefravær er den eneste rigtige vej

Når I så planlægger, hvordan den sygemeldte skal finde Tilbage til Arbejdet, kan fraværspolitikker igen være en god rettesnor. Men forsøg aldrig at proppe dette sygefravær ned i en fast plan, som virksomheden har defineret på forhånd!

De eneste to ting, der bør ligge fast ved en stresssygemelding er,

  1. at tilbagevenden bør ske gradvis og at det skal planlægges individuelt.
  2. der findes ikke nogen almen opskrift på, hvordan denne tilbagemelding skal gøre i antal dage og timer, kun vejledninger, rettesnorer og gode råd.

Behandling foregår både hos psykologen og på jobbet

Når du så skal støtte den stressramte i at vende gradvis tilbage til jobbet, sker det ofte samtidig med at den stressede går i et behandlingsforløb hos en psykolog. Her får medarbejderen tilegnet sig nogle værktøjer til at håndtere sin hverdag og forbereder sig mentalt til at møde sin arbejdsplads igen.

Det sidste punkt jeg vil fremhæve i denne artikel om, hvordan du som leder bedst får en stressramt tilbage er, at “behandlingen” af den sygemeldte både kommer tilat foregå i det fortrolige rum hos psykologen, men OGSÅ på arbejdspladsen.

Der ligger nemlig meget helbredelse i at være en del af et støttende og kompetent kollegaskab.

Det kræver bare, at du som leder husker at klæde kollegerne godt på til at løfte den opgave. Hold dem løbende informeret om, hvilke planer du og den sygemeldte har lagt for en tilbagevenden og giv dem redskaberne til at tage godt imod deres stressede kollega.

Når lederen skal have en stressramt tilbage til arbejdet

Som leder kan du altså gøre meget for at forkorte et sygefravær :

  • Planlæg din reaktion ordentligt på forhånd
  • Indkald til omsorgssamtaler ved meget kortvarigt fravær
  • Skab en god dialog mellem arbejdsplads og stresset ved langtidsfravær
  • Håndter hver sygemelding og fastholdelsesproces individuelt og
  • Klæd kollegerne godt på til at være en del af stressbehandlingen og sikring af fastholdelsen.

Den del kommer der et egenhændigt blogindlæg om i nær fremtid. Indtil da kan du læse hvad jeg tidligere har skrevet om emnet her i bloggen.

Eksempelvis:

Vi glemmer de raske, når den stressede kollega er sygemeldt

Er du klædt på til, at din medarbejder sygemeldes?

Når medarbejderen stadig er syg

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: