Er du klædt på til, at din medarbejder sygemeldes?

Når en medarbejder sygemeldes, er det ofte op til vedkommendes leder at gennemskue, hvordan sygemeldingen skal håndteres. En kompetence der sjældent er fokus på at udvikle og vedligeholde.

Lederens opgave ved en sygemelding

Man skal først og fremmest have det nødvendige kendskab til helbredsoplysningsloven og kende svarene på mange spørgsmål, blandt andet:

Hvad må lederen spørge om i forbindelse med en sygemelding?

Hvad har medarbejderen pligt til at oplyse?

Hvornår kan lederen bede om lægeerklæring?

Hvad skal der stå i sådan en?

Der skal tages stilling til mere end lovgivningen

Hvis det ellers lykkes at navigere fornuftigt rundt i forhold til den lovmæssige del af situationen, er det mindst lige så vigtigt, at lederen har forståelse for, at der er flere forhold der gør sig gældende i en sygemeldings situation.

En ting er, at man lige ringer og melder sig syg pga. forkølelse og bliver væk et par dage. Men hvad nu hvis sygdommen er forbundet med mere komplekse problemstillinger, som stress, depression, problemer i hjemmelivet eller andet, der ikke bare lige går over og kan betyde en længerevarende sygemelding?

Når man melder sig syg med stress

I nogle organisationer er det helt normalt og ok, at man melder sig syg på grund af stress. Andre steder vil medarbejderen gå langt for at undgå den melding, da stress kan opleves som et svaghedstegn med risiko for at miste alle de gode jobmuligheder meget langt ud i fremtiden. En sådan bekymring kan være en voldsom hæmsko for, at der bliver taget de nødvendige skridt til at øge muligheden for en raskmelding.

Det er vigtigt at handle hurtigt ved en stresssygemelding

Forskningen viser, at jo hurtigere der skabes dialog med en stress sygemeldt, og jo bedre kontakt der er til arbejdspladsen under sygemeldingen, jo større sandsynlighed er der for at den sygemeldte vender tilbage til jobbet og forbliver arbejdsduelig i det hele taget.

Derfor er det afgørende, at arbejdspladsen – og især den nærmeste leder – er klædt på til at håndtere sygemeldingerne, der ellers risikerer at have en høj pris for både virksomhed og medarbejder.

Sygedagpenge

Hvis sygemeldingen bliver af lidt længere varighed, træder sygedagpengeloven i kraft. Her dukker der nye spørgsmål op, som lederen skal tage stilling til:

Hvordan får virksomheden refusion for fraværet?

Hvilke dokumentationskrav stilles der til medarbejderen og virksomheden?

Hvad er den mulighedserklæring, som den nye sygedagpengelov taler om?

Hvor længe kan virksomheden modtage refusion ?

Hvad skal medarbejderen gøre?

Hvad skal virksomheden gøre?

Vi kender vel efterhånden alle udfordringerne med det offentlige system og hvor svært det kan være at holde styr på regler, retningslinjer og forpligtelser i forhold til at modtage offentlige ydelser. Og held og lykke, hvis I ikke få registreret de korrekte formularer i tide…

Med andre ord er der mange ting at forholde sig til som leder, hvis en medarbejder bliver sygemeldt. Og her har jeg kun brugt plads på de mest konkrete og kontante dele.

I mit næste indlæg vil jeg gå videre med de kompetencer en leder skal være iført, for at kunne håndtere en sygemelding bedst muligt. I mellemtiden kan du jo overveje, hvor godt du og dine lederkolleger er klædt på til at håndtere denne opgave…

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Er du klædt på til at din medarbejder sygemeldes? […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: