,

Trivselssamtaler kan nedbringe sygefravær og sikre kvalitet i arbejdet

Trivselssamtaler

Sygefraværet skal ned. Kvaliteten skal op. Men hvad skal der til, for at få sundere og dygtigere medarbejdere?

Mange sygefraværsindsatser er dømt til at fejle på  forhånd, fordi de kun koncenterer sig om at nedbringe fravær.

Mange effektivitetsindsatser gør ikke den store forskel, fordi de kun fokuserer på at effektivisere arbejdsprocesser, men overser de sociale faktorer, der får arbejdet til at glide.

Alt for få kvalitetsprojekter lykkes med at hæve kvaliteten, fordi koncentrationen lægges på kerneopgaven, men man glemmer at sikre de nødvendige relationer til at lykkes med opgaven.

Arbejdsfællesskabets trivsel er afgørende for at lykkes med at undgå sygefravær og sikre effektive opgaveløsninger af høj kvalitet

Samtaler der skal tages, når sygefravær skal nedbringes og når fravær skal forebygges

Hvis udgangspunktet er, at sygefravær skal forebygges og måske også nedbringes, tages der ofte fat i sygefraværshåndteringen som første skridt. God ide, da en hurtig og effektiv indsats overfor sygefravær kan gøre en stor forskel på længden af fraværet og kvaliteten af en tilbagevending til jobbet.

Sygefraværshåndtering har jeg skrevet en del blogindlæg om, især når den mentale sundhed er udfordret. Læs eksempelvis her:

Er du klædt på til at din medarbejder sygemeldes?

5 vigtige huskeregler, når lederen skal have en stressramt tilbage på arbejde

 

Sygefraværssamtalen sætter individet i fokus

Når sygefraværet er opstået, er det naturligt at den fraværende sættes i fokus. Samtalerne kommer først og fremmest til at være mellem leder og sygemeldt. Sådan skal det jo være, da fraværet er en ledelsesopgave og kun den sygemeldte kan vide, hvilke behov der skal imødekommes hos ham, for at komme godt tilbage i jobbet.

Men fraværssamtalerne sikrer ikke alene, at den sygemeldte kommer godt tilbage og at produktivitet, kvalitet og kollegernes trivsel ikke lider imens.

Trivselssamtaler afholdes med arbejdsfællesskabet

I denne model ser du, hvordan fraværs- og trivselssamtaler hænger sammen med sygefraværets fire faser og på hvilket organisatorisk(IGLO)niveau disse samtaler bør udføres.

Organisationen sætter rammer for, hvad der er muligt og skal fokuseres på i virksomheden.

Fraværsamtalerne afholdes mellem Leder og Individ.

Trivselssamtaler skal udføres mellem Leder og Gruppe, altså de arbejdsfælleskaber der kan sikre hinandens effektivitet og kvalitet i hverdagen.

 

Kollegerne er nøglen til at forebygge sygefravær og sikre effektivitet og kvalitet i arbejdet

Det er nemlig det helt nære praksisfællesskab, der har den daglige kontakt til, hvilke opgaver der skal løses og hvordan den enkelte medarbejder har det – og dermed også, hvilken rolle de kan spille i dagens opgaveløsning.

Arbejdsfællesskabet har en høj grad af medbestemmelse for, hvordan den enkeltes trivsel og sundhed kan være. For vi er jo hinandens arbejdsmiljø.

Dermed er fællesskabet; det gode samarbejde, de respektfulde relationer og de hensynsfulde medmennesker også en vigtig faktor for at sikre, at opgaven løses, uden at gå på kompromis med helbred og kvalitet.

Hvordan styrker man så arbejdsfællesskabets trivsel?

At tale om trivsel i arbejdsfællesskabet skal planlægges og struktureres.

Hvis du vil sikre, at dine teams trives, er det nødvendigt at skabe en struktur der muliggør den nødvendige dialog. I skal tales om jeres trivsel. Sammen.

Indlæg i jeres årshjul helt faste møder, hvor den fælles trivsel sættes øverst på dagsordenen. Hvor samtalen ikke drukner i alle de andre opgaver om faglige udfordringer, frustrationer over den sidste opgave og hvad der ellers fylder.

I trivselssamtalerne skal det handle om, hvad der sikrer jeres trivsel og hvad der udfordrer den.  Forskningen har nogle gode bud på, hvordan det kan gøres. Inden længe skriver jeg et indlæg med de erfaringer vi har gjort i Godt arbejdsliv med professionelle trivselssamtaler. Indtil da kan du lade dig inspirere af kommunale erfaringer med at tale om arbejdsmiljøet, se links herunder.

Hvordan taler I om jeres trivsel på arbejdspladsen?


SPARK dialogredskaber:

To værktøjer hjælper jer med at prioritere og skabe enighed om kvaliteten

Styrket samarbejde

Forebyg konflikter med handlingsplan og klare spilleregler


I Godt Arbejdsliv arbejder vi med arbejdsfællesskaber. Uanset om det er ledelsesgruppens trivsel der er udfordret, eller det pædagogiske team der har svært ved at passe på hinanden, så kan en konstruktiv dialog løsne op for mange muligheder til at sikre trivsel, effektivitet og kvalitet – og nedbringe sygefravær. Kontakt os endelig, hvis det lyder relevant for jeres virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil være sikker på at læse med, når andre udlæg udkommer.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Trivselssamtaler kan nedbringe sygefravær og sikre kvalitet i arbejdet […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: