,

Sådan hjælper du en stresset kollega tilbage på jobbet

Stresset kollega tilbage

Som kollega har du en vigtig rolle at spille, når en stresset kollega skal tilbage på arbejde efter en sygemelding.

Kollegernes reaktion under sygemeldingen og den gradvise tilbagevenden til jobbet har stor betydning for, hvor godt den stressede kommer tilbage til hverdagen. Hvis kollegerne er kompetente til at modtage en stressramt, kan man sikre en langtidsholdbar og bæredygtig fastholdelse af den stressede.

Den stressramte skal tilbage til arbejdet

Vi kan alle blive ramt af stress og nogle gange sker det for selv den bedste, at stress gør en så syg, at man er nødt til at melde sig syg fra jobbet.

Som regel ønsker både leder, kolleger og sygemeldt, at den syge kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdet.

I sidste blogindlæg gav jeg din leder nogle gode råd til, hvordan man bedst understøtter den proces som leder. Det sidste råd handler om, at sikre en god information til kollegerne, som skal klædes godt på til  at tage imod den sygemeldte.

Det er så her du kommer ind i billedet.

Kollegerne er en vigtig del af fastholdelsesprocessen

Når man som stressramt bliver sygemeldt, så kan det være en skræmmende og ensom oplevelse. Den ensomhed kan du afhjælpe ved at lade den sygemeldte vide, at kollegerne stadig er der. “Vi tænker på dig” er et af de mest kraftfulde udsagn du kan komme med til en stressramt.

Denne  opmærksomhed skal gives med konduite, for den må ikke have nogle krav eller forventninger indlagt, hvis den skal være helbredende. Du skal altså undgå at spørge, hvornår den stressramte kommer tilbage igen, for det kan opleves som et forventningspres, man kan have svært ved at håndtere i situationen som stressramt.

Det er virkelig godt for stressniveauet, hvis den stressede stadig føler sig som en del af fællesskabet på jobbet og ved, at man ikke bliver glemt, bare fordi man er nødt til at melde sig syg for en stund.

Løft en del af byrden

Mens den stressede er væk fra arbejdspladsen, vil der formentlig være en del af den sygemeldtes opgaver, som du er nødt til at løse. Det giver et ekstra pres på dig og din arbejdsbyrde, men kan være et nødvendigt onde. Her er det dog vigtigt, at du sammen med din leder får koordineret en ny hverdag, som sikrer din eget belastning og stress. Du skal jo nødigt være den næste i rækken.

Forskningen har vist, at jo længere en sygemelding varer, jo mindre overbærende bliver vi som kolleger overfor den sygemeldte. Det hænger meget sammen med, at vi har brug for at vide, hvor lang tid vi skal bære en ekstra byrde. Derfor er det afgørende for din støtte som kollega, at du inddrages i den plan, som leder og sygemeldt laver for en gradvis tilbagevenden til jobbet.

Du skal vide, hvordan de har tænkt sig det skal foregå, og hvad det betyder for din arbejdsdag. Hvis din leder har overset mit gode råd om , at holde dig informeret, så mind ham om det løbende.

Vis omsorg og forståelse for den stressede

Den sygemeldte har brug for din kollegiale opbakning, både under det fuldkomne fravær og mens den stressede vender gradvis tilbage til jobbet.

Derfor er det vigtigt at du har en forståelse for, hvad det betyder at være ramt af stress. Og udviser de fornødne hensyn. Hvis I ikke allerede har fået en god indføring i, hvad stress er for en størrelse og hvordan det kan påvirke mennesket både fysisk og psykisk, så læs nogle af mine blogindlæg – eller endnu bedre: bed din leder om mere stressuddannelse. (I ringer bare!)

Det kan nemlig være en stor udfordring at komme i gang igen, når hverken de fysiske eller kognitive funktioner er helt velfungerende. Derfor er der et stadigt behov for aflastning under den gradvise tilbagevenden.

Det er dog MEGET individuelt, hvordan behovet manifesterer sig. Derfor er det altid en god ide at tale med den stressramte om, hvordan man bedst kan understøtte hans/hendes tilbagevenden.

Men pas på stigmatisering – den stressede skal føle sig ligeværdig

En af udfordringerne ved at vende tilbage fra en stresssygemelding er, at man på den ene side har mistet en del af sin arbejdsevne og på den anden side har stort behov for at føle sig som et ligeværdigt medlem af arbejdsfællesskabet, for at komme op i fuld vigør igen.

Derfor er det vigtigt, at I ikke overdriver jeres omsorg og hensyntagen, så det vipper over i en stigmatisering af den sygemeldte. En stressramt må for alt i verden ikke føle sig holdt uden for.

Din opgave som kollega er derfor at balancere din hensyntagen med en ligeværdig behandling af din stressramte kollega.

Vær en god kollega – også bagefter en sygemelding

Den ligeværdighed kan være svær at fastholde, når man først har været nede med stress. Det viser sig desværre også ofte, at selvom den sygemeldte er kommet helt tilbage på sin normale arbejdstid, og formentlig er blevet lige så arbejdsduelig som før sygemeldingen, så har det sat spor i jeres relation.

Dit syn på den stressede har nok ændret sig, ligesom den tidligere stressede har ændret sig.

Og ja, der er noget om myten om, at når man først har været ned med stress én gang, så bliver man mere tyndhudet. Men det handler for langt de flestes vedkommende mere om, at man lærer at blive mere bevidst om sine stresssymptomer, og man lærer at reagere på dem i tide. Det er sjældent fordi de kommer hurtigere eller hyppigere.

Man er altså ofte bare blevet mere bevidst om sin stress, man er ikke nødvendigvis blevet mere sårbar.

Derfor skal du være opmærksom på, at din adfærd og din fortolkning af en tidligere stressramt ikke bør farves af et forvrænget lys. Husk, at din kolleger stadig har de faglige og menneskelige kompetencer, som du kendte ham for før stresssygemeldingen. Nu er han bare blevet en erfaring rigere.

Sådan er du en god kollega til en stressramt

Hvis du er villig til at løfte din del af ansvaret for at få din stressramte kollega tilbage på arbejdet, skal du altså være opmærksom på følgende:

  • Lad den stressede vide, at I tænker på ham
  • Løft din del af byrden med de overskydende opgaver
  • MEN pas på dig selv! Stil krav til din chef om at blive inddraget i processen
  • Vis omsorg og forståelse overfor den stressedes behov
  • Sørg for at den stressede føler sig som en ligeværdig del af fællesskabet
  • Fortsæt med at være en god kollega også efter sygefraværet er overstået!

Hvis du følger disse råd, er der en større chance for, at både din stressede kollega og du kommer godt igennem et såkaldt fastholdelsesforløb, så den stress der ramte, ikke kommer igen. Hverken hos din kollega eller dig.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Sådan hjælper du en stresset kollega tilbage på jobbet […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: