Undgå langt sygefravær hos medarbejdere med mentale lidelser

Har man så råd til at holde på en sygemeldt eller delvis raskmeldt medarbejder, selvom han ikke performer helt efter planen?

Har man råd til at lade være?

Som lille virksomhed kan det være svært at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. Man er få om at løse mange forskellige opgaver og har sjældent nogen til at overtage, når en i flokken bliver syg. Derfor gør det også særligt ondt, hvis en medarbejder bliver syg. Ovenstående er nogle af de overvejelser jeg har mødt hos flere af deltagerne i Sund ITledelse, der har  medarbejdere sygemeldte i længere tid. En del af dem af mentale lidelser som angst eller stress.

Dette er iøvrigt en del af en generel udvikling. Forleden råbte flere pensionsselskaber vagt i gevær, da andelen af langtidssyge pga. mentale helbredsproblemer for nogle grupper nu har oversteget andelen af sygemeldte pga. fysiske problemer.

Vi bliver åbenbart meget pressede mentalt og dermed også oftere syge i psyken.

Langtidssygemeldinger er et problem for alle parter

Jo længere man er sygemeldt fra sit arbejde, jo større er risikoen for at miste kontakten til arbejdet. Ikke kun på den nuværende arbejdsplads, men arbejdsmarkedet i det hele taget.

Arbejdspladsen har nemlig stor betydning for, om man kan fastholde sin arbejdsevne, blive rask og stadig være en god arbejdskraft.

De fleste mennesker finder meget stor mening i at være en del af et arbejdsfællesskab. Hvor der er brug for en, hvor man kan sætte sine kompetencer i spil og forsørge sig selv. Det er selve meningen med livet der pilles ved, når man mister sin arbejdsevne.

Som lille virksomhed er man meget sårbar overfor langtidssygemeldinger. Det er dyrt i videntab og tabte lønkroner, hvis medarbejderen er sygemeldt.

Som samfund vil vi hellere have arbejdsduelige borgere der betaler skat, end syge borgere der trækker på vores velfærdsydelser for at fungere.

Alle parter taber altså, hvis medarbejderens sygefravær trækker ud.

Hvad kan man så gøre, for at undgå en lang sygemelding, hvis sygdommen er psykisk betinget?

Det allervigtigste skridt at tage, når en medarbejder sygemeldes pga. stress, angst, depression eller hvad det nu er for mentale helbredsudfordringer der spænder ben er, at fastholde kontakten til ham. Man har ofte brug for ro og psykologbehandling for at kunne komme tilbage på arbejdspladsen. Men man har også brug for at kommunikere med sin arbejdsgiver. Og sammen med dem lave en tilbagevendingsplan, der tilgodeser både medarbejderens og arbejdsgiverens behov i videst muligt omfang.

Få en mentalt lidende medarbejdere tilbage på sporet

Videnskaben anbefaler en langsom tilbagevending til jobbet. I første omgang måske bare en telefonsamtale. Eller et besøg på jobbet. Det at man stadig er en legitim deltager af arbejdsfællesskabet er faktisk en helbredende faktor i sig selv.

Så husk at vise vedkommende, at I ikke har glemt ham, selvom han måske har brug for at være væk for en stund.

De efterfølgende skridt der skal tages, skal designes efter de individuelle behov.

Derfor skal en fastholdelsesplan designes og løbende tilpasses i et samarbejde mellem

  • arbejdspladsen
  • den sygemeldte
  • læge/behandler

måske skal der inddrages flere:

  • sundhedsforsikring – hvis virksomheden kan medvirke til at sikre hurtigere behandling, skal forsikringsselskabet inddrages
  • den sygemeldtes kommune – hvis fraværet bliver langvarigt, skal kommunen med ved bordet
  • den sygemeldtes fagforening –  som støttemulighed til at finde vej gennem fastholdelsesjunglen

Husk at inddrage kommunen i arbejdet med at fastholde en langtidssygemeldt

Den sygemeldtes kommune/jobcenter kommer i spil, når sygefraværet overstiger 30 arbejdsdage. Her stopper arbejdsgiverens ansvar for at dække den sygemeldtes fulde løn. Der skal sygedagpenge i spil og dermed også Kommunen som aktør.

Da kommunen også har stor interesse i at medarbejderens arbejdsevne og job fastholdes, har de ofte tilknyttet eksperter der kan understøtte en god fastholdelsesproces.

Vent dog ikke 30 dage med at tage kontakt til den sygemeldte, bare fordi det først er her sygedagpengene kommer i spil. Jo tidligere kontakt, jo bedre.

For at få flest mulige medarbejdere fastholdt i deres arbejde, kan arbejdsgiveren endda anmode om at komme foran i køen til kommunens ressourcer via Fast track ordningen, så tøv ikke med at kontakte dem.

En bisidder til den sygemeldte?

Som du nok kan fornemme på ovenstående liste er der mange interesser der skal tilgodeses i en fraværsproces. Nogle gange kan de virke modstridende, selvom det i sidste ende ikke burde være tilfældet. Men hvis man har mentale helbredsproblemer kan det under alle omstændigheder virke uoverskueligt at tage dialogen med arbejdsgiver, kommune, behandler osv.

Her kan være hjælp at hente hos medarbejderens fagforening, der måske kan tilbyde en bisidder. Så er man i hvert fald ikke alene om at skulle overskue situationen.

Som arbejdsgiver bør du overveje at tage en del af føringen, netop for at aflaste den sygemeldte, som ikke har overskuddet til at varetage processen.

Meget kan gå galt, men hvis I tager udgangspunkt i, at alle har interesse i at få det til at lykkes, så er I da et stykke ad vejen til at sikre den sygemeldte et arbejde,  arbejdspladsen en medarbejder og kommunen en skatteyder.

God arbejdslyst og

Godt arbejdsliv– Bettina Prühs

 

Læs flere indlæg om at sikre god fastholdelse ved sygefravær på Godt Arbejdslivs Blog:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: