Har I et retfærdigt sygefravær?

Retfærdigt Sygefravær

Sygefravær handler også om retfærdighed.

Sygefraværet skal ned. I kommunerne steg det i 2018 , trods masser af indsatser for at sænke fraværet. Men hvorfor?

Hvorfor er det så svært at sænke et sygefravær?

Der laves sundhedsindsatser. Medarbejdere tilbydes bonusser, hvis de er mindre sygemeldte end gennemsnittet. Der diskuteres stolpe og og stolpe ned, hvilke incitamenter man kan iværksætte, for at få sygefraværet ned i institutioner og virksomheder.

Men det hjælper sjældent.

Det er der mange forklaringer på, da sygefravær har mange forskellige årsager og en kompleks kausalitet.

En af årsagerne til, at sygefravær på nogle arbejdspladser er uforholdsmæssigt højt og svært at komme til livs handler om retfærdighed.

Retfærdighed: En socialpsykologiske forklaring på sygefravær

Som sociale væsener betyder retfærdighedsfølelsen rigtig meget for vores valg og vores adfærd.

Forskerne har mange gange vist, at hvis vi bliver stillet overfor valg, der kan give en part mere end en anden part, vælger vi ud fra et retfærdighedsperspektiv, selvom det koster tab for os selv.

Retfærdighed er en vigtig størrelse at sikre balance i, hvis en gruppe, en arbejdsplads eller et samfund skal fungere.

Som medarbejder på en arbejdsplads har man ikke indflydelse på alle parametre, der kan sikre retfæridghedsfølelse i arbejdsfællesskabet.
Det er lederen der uddeler de gode opgaver. Det er virksomhed og fagforening, der bestemmer lønfordelingen.

Der er ofte faste parametre for, hvem der får det lækre kontor og de gode pladser i kantinen. Normeringerne for antallet af hænder besluttes fra politisk hold eller af en bestyrelse.

Er der balance i jeres sygefravær?

Sygefraværet er et af de parametre man som medarbejder selv kan påvirke. Dermed et det oplagt at benytte til at sikre sin retfærdighed, hvis der opleves ubalance på andre parametre.

Jeg har mødt flere arbejdspladser, hvor sygefraværet nærmest har været et forhandlingselement mellem medarbejdere: du var syg et par dage i sidste uge, så må det være min tur i næste uge.

Nogle gange udtalt helt eksplicit. Andre gange måske bare oplevet som en mere implicit mekanisme. Især hvis man er en af de medarbejdere, hvis værdisæt afholder en fra at tage del i uddelingen af sygedage efter sådan en metode.

Hvis dine sygefraværsstatistikker udtrykker ensartethed over hele pladen, så er noget af fraværet formentlig fordeling af goder mellem medarbejderne. Som måske føler sig uretfærdigt behandlet på anden vis og derfor har skabt en kultur, hvor de selv kan administrere den belønning en “sygedag” kan være.

Sænk sygefraværet: skab retfærdighed andre steder på arbejdspladsen

Det er helt sikkert svært at sikre en retfærdig balance i sygefraværet. Alle er jo ikke lige meget syge, hvis vi taler reel sygdom.

Der  vil altid være nogen, der er mere syge end andre. Nogle gange også helt rigtigt syge. Der vil også altid være nogen, der melder sig meget “syge”, mens andre ikke kan huske, hvornår de sidst har haft en sygedag fra jobbet.

Hvis I leder efter mekanismer til at få sænket sygefraværet, så er retfærdighedsopfattelsen et sted at kigge hen: hvor er der ubalance?

Behandler I medarbejderne retfærdigt?

Hvis jeres virksomhed gerne vil sænke sygefraværet, så kig grundigt jeres vaner igennem. Måske er der nogle oplagte uretfærdigheder der kan rettes op på.

Er der noget, der kører på frikort, men stadig har adgang til de samme goder og rettigheder som de medarbejdere, der knokler mere end deres løn og jobbeskrivelse tilskriver? Bliver dem, der knokler belønnet på anden vis?

Er der medarbejdere, som altid lider af mandagssyge, men slipper afsted med det uden anmærkninger?

Hvordan er jeres aflønningssystem (løn, opgaver, anerkendelse)? Er arbejdsmiljøet tilfredsstillende? Er der for stort pres på udvalgte grupper? For få ressourcer til for høje krav? For lidt indflydelse på opgaverne? Manglende anerkendelse for indsats?

Og hvis der er nogle balancer der er uligevægt, så kig på dem.

Noget af jeres fravær blivet aflivet, hvis medarbejderne føler sig godt behandlet.  Uden at de skal være mere raske af den grund.
Sygefravær på arbejdspladsen er en kompleks størrelse, men det handler også om retfærdighed.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

 

 

Har du læst blogindlægget på Godt Arbejdsliv: Sådan sparer du mange penge på medarbejdernes sygefravær

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: