Hvordan sikrer man sine medarbejderes trivsel, når de arbejder hjemmefra?

Distanceledelse

Der skal andre ledelsesværktøjer til at sikre trivsel og effektivitet, når ledelse skal ske på distancen fordi medarbejderne arbejder hjemmefra . Trivsel kræver, at du som leder holder øje med, hvordan dine medarbejdere har det. Når der ledes på distancen, er denne “overvågning” nødt til at ske struktureret, bevidst og ofte, for det er i højere grad en ledelsesopgave.

Effektivitet og trivsel kan bevares, selvom der arbejdes hjemmefra

Det er absolut muligt at være både effektiv og trives, selvom man arbejder på afstand af sine kolleger.  Det kræver bare en anden form for ledelse, end når det er muligt at arbejde med fysisk nærhed af hinanden. Derfor udfordrer corona-krisen ledelsen af mange virksomheder. Der skal tænkes og handles anderledes, hvis produktivitet og sundhed skal bevares, når medarbejdernes og ledernes arbejdsvaner skal forandres.

Nye strukturer og kompetencer sættes i spil, når det skal ledes på distancen

Som et dansk forskningstudie (Ipsen og Poulsen 2017) har vist, skal der både nye strukturer og menneskelige kompetencer til, når ledelsesopgaven flyttes ud af kontoret.

Der skal planlægges, informeres og holdes øje med medarbejderne på en anden måde. Lederen skal også lytte, udvise tillid og uddelegere ansvar på en anden måde, når medarbejdere arbejder på distancen.

Hvis dette lykkes, kan både organisationens effektivitet og medarbejderes trivsel bevares. I denne artikel vil jeg koncentrere mig om at beskrive, hvilken kommunikation der kræves for at sikre trivsel hos medarbejderne. Trivsel og effektivitet hænger jo tæt sammen, som jeg blandt andet har skrevet om tidligere blogindlæg: Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Kommunikation som ledelsesopgave når medarbejdere arbejder hjemmefra

En af de vigtigste opgaver at tage på sig som leder, når medarbejdere arbejder på distancen er den løbende kontakt og kommunikation. Især den uformelle hvordan-har-du-det-kontakt bliver i endnu højere grad en ledelsesopgave, når medarbejderne ikke er til stede fysisk.

Hold øje med medarbejderne for at sikre deres trivsel

Medarbejderne betragter det nemlig ikke som deres opgave at checke ind løbende. Det er lederen der skal gøre det. Som leder skal du altså “stikke hovedet ind” hos dine medarbejdere, for at høre hvordan det går, ligesom du ville gøre i en normal hverdag på kontoret. De kommer ikke og viser det af sig selv. Stilhed kan ikke tolkes som, at der ikke er et behov for at kommunikere med dig.

Planlæg jævnlige checkin møder med dine medarbejdere og spørg ind til deres velbefindende. Sådan kan du understøtte deres trivsel.

Lad også onlinemøderne handle om andet end opgavestyring.

En af udfordringerne ved at mødes online er, at disse møder i højere grad opfordrer til at være effektive. Det er sværere at smalltalke online og i hvert fald ikke så meget kutyme, men den smalltalk er netop det du skal bruge som leder, for at sikre dine medarbejderes trivsel. Derfor skal du holde jævnlig små checkinmøder med det formål for øje. Så kan I planlægge længere opgavestyringsmøder derudover.

Stil konkrete spørgsmål om, hvordan det går hos dine medarbejdere

Som medarbejderne i ovennævnte studie også bemørker, så kan du ikke slippe afsted med at spørge: “Hvordan går det?”, hvis du vil have en god fornemmelse af, hvordan dine medarbejdere trives. Det skal gøres mere konkret og direkte: Hvordan fungerer dit hjemmekontor? Har du fået lagt en god plan for, at komme videre med projektet? Hvilke udfordringer og muligheder ser du i samarbejdet med kollega X?

Som leder på distancen skal du iværksætte en høj grad af aktiv lytning og tage ansvaret for at bevare kontakten til dine medarbejdere

Skab mere mundtlig kontakt, den er altid mere effektiv end skriftlig, når det handler om trivsel

I mit arbejde med at rådgive ITvirksomheder møder jeg en del ledere, der foretrækker skriftlig kommunikation, hvilket kan være ganske effektivt til opgavestyring og dokumentation. Men ikke til at holde øje med, om medarbejdere trives. En masse datastrømme går nemlig tabt, hvis du kun kommunikerer med dine medarbejdere via mail, chat og trivselssurveyværktøjer.

Ring til dem eller endnu bedre: inviter dem til online møder og insister på, at I kører mødet med kamera på. Dermed får du mulighed for også at lytte til dine medarbejderes toneleje og kropssprog, når du checker ind hos dem. Det kan være uvurderlig information til dig som leder, når du skal sikre dine medarbejderes trivsel. Det er nemlig en vigtig del af dit arbejde, og endnu vigtigere nu,  når I nu sidder på distancen.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

 

 

Når det virker bedst at arbejde på distancen:

Hvad medarbejderen kan gøre for at få en effektiv hjemmearbejdsplads:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: