,

Nedsæt nu sygefraværet – det betaler sig!

nedsæt sygefraværet

Hvorfor skal du arbejde med at nedsætte sygefraværet? Det er der 3 gode grunde til: Virksomheden, kollegaerne og medarbejderen.

Sygefravær koster rigtig mange penge

Rækkefølgen på de 3 argumenter skal ikke tolkes som at jeg sætter medarbejderen til sidst, men når jeg skriver at sygefravær i Danmark koster penge, så er det rigtig mange penge jeg taler om. Det skønnes at sygefraværet koster 37.000.000.000 kr. – ja 37 mia. kr. til sygedagpenge og løn under sygdom. (Kilde: Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø).

plus mange indirekte omkostninger ved sygemeldinger

Udover de direkte omkostninger til sygefravær, er der alle de indirekte omkostninger. Disse kan være svære at gøre op, men generelt tales der om at disse er ofte højere til dobbelt så store som de direkte omkostninger. De indirekte omkostninger er blandt andet produktionstab, vikarlønninger, mistede kunder og ordrer, omkostninger ved høj personaleomsætning og rekruttering af personale.

Hvorfor er det så at så få virksomheder arbejder med at sætte sygefraværet ned?

Forskningsprojekt i Cowi om lønsomme arbejdsmiljøindsatser

I COWI har de gennem de sidste 3 år arbejdet med et forskningsprojekt om hvad der gør vellykkede arbejdsmiljøindsatser lønsomme. De har fundet 24 danske virksomheder der har gennemført en vellykket arbejdsmiljøindsat, det vil sige at den skulle nå de mål som virksomheden selv satte op for indsatsen. Indsatserne lå indenfor områderne som psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker eller muskel-skelet-bevægelighed.

Kan det betale sig at sætte ind overfor arbejdsmiljøet?

COWI’s projekt gik så ud på at undersøge om indsatsen var lønsom. At den var lønsom betød at benefit/cost ratioen (BCR) skulle være over 1. Altså at der var større gevinster end udgifter til indsatsen.

Da arbejdsmiljøindsatserne blev søsat af virksomhederne selv, var der ingen af disse der havde lavet beregninger på lønsomheden. Dette har Cowi efterfølgende forsigtigt beregnet.

11 af projekterne var lønsomme. For 2 af projekterne havde virksomhederne forventet dem lønsomme, men det var de ikke.  4 af projekterne var på intet tidspunkt forventet som lønsomme, da der var andre mål der var vigtigere såsom arbejdsulykker, samarbejde og virksomhedens omdømme. De resterende projekter var ikke muligt at beregne lønsomheden på grundet manglende data.

Du får mere end 2 gange igen ved en arbejdsmiljøindsats

På trods af denne spredning i de lønsomme resultater, viste det sig, at en samlet BCR for virksomhederne var i gennemsnit 2. Dette ligger i tråd med den internationale forskning hvor en rapport fra ISSA konkluderer at arbejdsmijløindsatserne har en BCR på 2,2.

Og ofte endnu mere

Når der bliver arbejdet intensivt med sygefraværet giver dette en BCR der er en del højere. Fra 3-8 er ikke ualmindeligt. Det afhænger naturligvis af hvor mange medarbejdere projektet involverer. Og COWI kom da også med en anbefaling om at de arbejdsmiljøindsatser der har en målgruppe over 95 er mere lønsomme end de under. Igen når det omhandler sygefravær, så kan det godt lade sig gøre for mindre grupper.

Elementer i  det vellykkede arbejdsmiljøprojekt

Samtidig kom Cowi også med elementer i et vellykket arbejdsmiljøprojekt:

  • En brændende platform – altså en tilstand som SKAL ændres
  • Deltagelse af arbejdsmiljøorganisationen
  • Motiverede medarbejdere
  • Forankring og push fra ledelsen

Dette var blot et udsnit af dem. Elementer er egentlig ikke nye. Fra den brændende platform, til involvering af nøglepersoner til ledelsen der skal gå foran – alt dette er forandringsledelse i stil med John Kotters trin til gode forandringer.

Ny vejledning om vellykkede og lønsomme indsatser

Som en hjælp til virksomheder har COWI på baggrund af forskningsprojektet udgivet en ny vejledning: Vejledning til vellykkede og lønsomme arbejdsmiljøindsatser. Sådan udarbejdes en god business case for et arbejdsmiljøprojekt. Denne kan snart bestilles eller downloades på COWI’s hjemmeside.

Men hvis der hverken var nyt under solen omkring en BCR på omkring 2 for gode arbejdsmiljøindsatser, og at virksomhederne skulle huske fokus på forandringsledelsen, hvad var det så der gjorde at budskabet fra Cowi er så interessant og væsentligt?

20% af danske virksomheder beskæftiger sig kun med arbejdsmiljø fordi loven siger de skal.

En femtedel af alle virksomheder laver kun arbejdsmiljøarbejde på grund af at det er lovpligtigt.

Det vil sige at der er godt 20% af alle virksomheder som KUN beskæftiger sig med arbejdsmiljø – og dette er jo helt bredt fra APV til psykisk arbejdsmiljø til ergonomi til arbejdsulykker – på grund af at Arbejdstilsynet siger at de SKAL!

Der kan være store økonomiske fordele ved arbejdsmiljøindsatser

DERFOR er det et væsentligt budskab som COWI er kommet med! At ud over at arbejdsmiljøarbejdet er lovpligtigt, så kan der faktisk være en økonomisk FORDEL eller GEVINST for virksomheden at udføre en indsats for arbejdsmiljøet.

Og endnu flere gevinster

Derudover er der en lang række utilsigtede gevinster som virksomhederne også oplever i kølvandet på en arbejdsmiljøindsats, eksempelvis: bedre samarbejde, mere kvalitet i kerneydelsen og bedre omdømme.

Der er mange penge i sygefravær

For at vende tilbage til sygefraværet. Der er mange penge i sygefravær, og det er let at måle gevinsterne i det nedsatte sygefravær. Samtidig er her vejen til hvordan at projektet omkring sygefravær bliver lønsomt, ja, så er der ingen undskyldninger mere.

Ugens indlæg er skrevet af Rikke Gade, som er arbejdsmiljøkonsulent, cand. Soc. i Arbejdsliv og Virksomhedsstudier og HD i Regnskab.

Rikke-640

Rikke Gade har en strategisk konsulentvirksomhed der arbejder med at omsætte forskningsresultater til brugbare metoder der kan nedsætte virksomheders sygefravær. Læs mere på www.rikkegade.com

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: