, ,

Teamflow: sådan får vi bedre arbejdsglæde og performance i flok

At være i ‘flow’ er normalt en betegnelse vi bruger til at beskrive den tilstand man kan komme i, når arbejdet ‘flyder’ på den fede måde, hvor man glemmer tid og sted og bare knokler med en opgave, der virker motiverende og inspirerende. Den posivtive psykologi (fx Csikszentmihalyi, 1990) har vist, at en flow tilstand kan styrke performance og sikre høj arbejdsglæde.

Flow kan dog også opnås på team niveau, hvis de rette betingelser er tilstede i arbejdet. Dette har især forskeren Jef van den Hout undersøgt nærmere.

Begrebet team flow beskriver

“En delt oplevelse af flow under udførelse af indbyrdes afhængige personlige opgaver med teamets interesse for øje. Oplevelsen opstå på baggrund af en optimeret team dynamik […]” (van den Hout 2006:9, min oversættelse)

Vi bringer altså hele teamet i en emotionel tilstand, der kan styrke både performance og den enkeltes oplevelse af arbejdsglæde.

Mange videnarbejdere er afhængig af kolleger, for at lykkes med deres opgaver. Derfor organiseres vi ofte i teams, hvilket udfordrer vores normalt meget individuelle tilgang til motivation og performance. For hvis jeg er afhængig af et team for at lykkes, så er teamets motivation og arbejdsform jo mindst lige så væsentlig som min egen. Derfor kan flow begrebet være nyttigt at løfte fra den individuelt orienteret tilgang, til at se på, hvordan man skaber flow i et team.

Hvad kan flow bidrage med til dit team?

Team flow kan være med til at styrke dit teams performance og dermed enkelte team medlemmers motivation og trivsel. Normalt taler vi om flow, som en tilstand den enkelte medarbejder kan bringes i, hvis der gives de rette betingelser til at koncentrere sig om den rette opgave.

Det er syv forudsætninger, der skal være til stede, for at opnå team flow:

 

  1. Teamdeltagerne skal være motiverede for at indgå i et samarbejde og have en gensidig erkendelse af, at de har et fælles værdisæt og at deres faglige kompetencer komplementerer hinanden
  2. En kollektiv ambition : dvs at det fælles mål skal være tydeligt og alle team deltagere skal være motiverede for at opnå dette mål
  3. Dette fælles mål skal være i overensstemmelse med det enkelte medlems indviduelle mål, hvis det skal være motiverende og dermed sikre betingelserne for at opnå teamflow. Man skal selvfølgelig fortsat sikre motivation af den enkelte, hvilket du blandt andet kan læse om her: Glem alt om løn  og performancemåling som motiverende faktorer.
  4. Sammenkobling af høje kompetencer: Alle teamdeltagerne skal have et højt fagligt niveau og deres kompetencer skal komplimentere hinanden, men også være tilstrækkelig tæt knyttede til, at en kobling af disse kompetencer kan opnå et bedre resultat, end hvis den enkelte deltager arbejdede videre for sig selv. Opgaverne skal derfor fordeles, så alle teammedlemmer udfordres tilstrækkeligt, men stadig kan lykkes med opgaven, forudsat at de benytter hele teamets kompetencer. Dermed opnås synergi, hvilket er en væsentlig forudsætning for Teamflow.
  5. Den femte forudsætning er, at teamet indgå i en åben kommunikation. Det kræver løbende klar og konstruktiv feedback mellem team medlemmerne, både på deres individuelle opgaver og på teamets samlede opgave: skrider det fremad? bidrager jeg med det rette? hvordan kan vi sammen gøre det endnu bedre?
  6. At opnå denne forudsætning kræver en høj grad af psykologisk tryghed i teamet. Dette er den sjette forudsætning for, at skabe team flow. Fejl skal betragtes som læringsmuligheder og alle bør være trygge i at stille spørgsmål til opgaveløsningen og indrømme tvivl.  Det kan du læse mere om andre steder her på bloggen, fx i denne artikel: Tør du spørge dit team til råds?
  7. Den syvende forudsætning for at kunne opnår team flow er gensidig forpligtelse til opgaven. Alle team medlemmer skal tage ansvar for, at opgaven bringes i mål. Alle team medlemmer skal medvirke til at sikre et godt samarbejdsmiljø med fokus på opgaven.

Disse syv forudsætninger skal i følge Van den Hout være tilstede, hvis jeres team skal opnå team flow mens I løser komplekse opgaver med jeres høje faglige niveau. De hænger selvfølgelig tæt sammen, men bør altså alle være tilstede, hvis teamet skal kunne performe koncentreret og effektivt ved at opnå løbende oplevelser af team flow.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

 

 

 

 

 

Litteratur:

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.

van den Hout, J. J. J. (2016). Team flow : from concept to application Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] en tidligere artikel, har jeg opridset forskerens Van den Houts syv punkter til at skabe godt teamflow. Her rettes fokus ikke på selve opgaven, men på de betingelser der skal ligge til grund for, at […]

  2. […] Teamflow: sådan får vi bedre arbejdsglæde og performance i flok […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: