,

Psykiske lidelser anerkendes ikke som erhvervssygdomme

psykiskearbejdsskader

Selvom nutidens arbejdsliv tilsyneladende gør os mere psykisk lidende, kan vi ikke få disse lidelser anerkendt som arbejdsskader.

Systemet anerkender ikke psykiske arbejdsskader

En stor del af de medarbejdere, der sygemeldes med eksempelvis stress, mener at denne stress forårsages af et psykisk pres på jobbet. Selv om man skal tage den slags selvrapportering med et gran salt, er det stadig tankevækkende, at der er langt herfra, til at få det officielle system til at anerkende denne sammenhæng. Eller i hvert fald til at det kan medføre erstatningsansvar fra arbejdsgiveren og/eller det offentlige.

Stor stigning i anmeldelse af psykiske arbejdsskader

I denne artikel fra DA fremlægges en del af problematikken ved, at der er sket en voldsom stigning i antallet af anmeldelser til arbejdsskadestyrelsen, hvor lidelsen er af psykisk karakter – uden at stigningen har forårsaget flere godkendelser af psykiske lidelser som erhvervsskade.

Antallet af anmeldelser er steget med 56 %, antallet af anerkendelser er stadig kun 5%.

Som artiklen ganske rigtigt påpeger, kan der være mange grunde til stigningen i anmeldelser og det er da heller ikke kun udelukkende positivt, at vi i højere grad forsøger at få anerkendt lidelserne som arbejdsrelaterede. Men…

Hvornår er en psykisk lidelse arbejdsbetinget?

I behandlerkredse tales sjældent om stress som definition på medarbejdernes sygdomsreaktioner, ligesom det heller ikke er en anerkendt diagnose i lægelig forstand. I stedet tales om arbejdsbetingede belastningsreaktioner, hvilket også er den betegnelse der benyttes, når en sag behandles som arbejdsskade.

Belastningsreaktioner er svære at bevise årsagen på

Et af problemer ved disse belastningsreaktioner er, at det er noget nær umuligt at påvise en direkte sammenhæng mellem arbejdspladsens miljø og den psykiske belastningsreaktion medarbejderen lider af. For det er jo sjælden udelukkende arbejdets skyld, hvis vi bliver syge med stress. Og det er her et af problemerne ligger i forbindelse med at få en stress sygdom anerkendt som arbejdsskade/erhvervssygdom. En betingelse for, at dette kan ske, er:

“at sygdommen med overvejende sandsynlighed er opstået på grund af arbejdet. ” (Arbejdsskadesstyrelsen)

Det er denne med overvejende sandsynlighed beskrivelse der gør, at det er noget nær umuligt at få godkendt en stress relateret sygdom som en arbejdsskade.

Hvornår bliver man mentalt syg af en bestemt årsag?

I 2008 skete der et lille skridt i den rigtige retning, da diagnose depression kan medføre en anerkendelse af arbejdsskade. Depression er ofte følgen af for vedvarende stress, så det er da også noget…

Det er så uendeligt mere nemmere at fastlægge et ansvar for en brækket ryg: det var stilladset der ikke var sat godt nok op, ergo er det arbejdsgiverens ansvar.

Men en psykisk lidelse kommer sjældent af kun én ting, den er en kombination af de belastninger vi udsættes for,  måden hvorpå vi fortolker dem og hvordan den enkelte herefter reagerer på en given belastning. Dermed er der flere filtre og parter involveret i “produktionen” af en psykisk lidelse, hvorfor det er svært at påvise en direkte årsagssammenhæng mellem chefens inkompetence og medarbejderens stress reaktion.

Psykiske belastninger har sjældent en enkelt årsag

Når vi taler om psykiske belastninger er det måske på tide, at vi fjerner os fra at lede efter en syndebuk, en vi kan give skylden. For den er hverken vores egen eller arbejdspladsens. Den er begge dele og noget mere.

Jeg tror det vil være mere givtigt for alle parter, hvis vi I stedet vender os imod, hvordan vi undgår, at disse belastninger bliver for voldsomme og medfører helbredsproblemer.  Det er ikke noget der kan løses af hverken arbejdsgiveren eller medarbejderen. Det kræver fælles indsatser på mange forskellige fronter.

God arbejdslyst og

Godt Arbejdsliv– Bettina Prühs

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: