, ,

Hold fast under forandring

Det kræver modstandsdygtighed og fleksibilitet, når arbejdspladsen skal holde til  mange forandringer.

I mit arbejde med at sikre robuste organisationer, bliver jeg tit spurgt, hvordan man dog skal holde fast i sin modstandsdygtighed, når man samtidig skal tilpasse organisationen til nye ting hele tiden. Nye reformer og nye markedsmekanismer har en tendens til at forstyrre vores daglige rutiner og tvinge og til at opfinde nye arbejdsgange. Så hvordan får I en hverdag til at hænge sammen, når der hele tiden skal ske forandringer i den? Hvordan undgår man, at læsset vælter, når der hele tiden bliver skubbet til det?

En god base kan bringe dig langt

Når forandringens vinde blæser, er det vigtigt at have redskaberne til at kunne holde fast i de systemer og kompetencer, der virker.

For selv om der sker forandringer og vi skal være fleksible og forberedt på disruption og verden hele tiden kræver noget nyt af os, så kan vi langt hen ad vejen bruge det vi allerede har lært, til at gøre noget nyt.

Selverkendelse og overskuelighed

For at bruge organisationen kundskaber, kan det være en god ide at kende dem godt nok til at vide, hvilke værktøjer, der egentlig er at trække på. Hvilke værktøjer ligger i jeres værktøjskasse?. Kendskab til, hvilke kompetencer og ressourcer der er tilgængelige, kan bringe jer langt mod en god forandring.

Det kræver dog også, at værktøjer og ressourcerne er tilgængelige, når du har brug for dem. Hvis I skal kunne bruge jeres værktøjer, kan det  anbefales, at der er ryddet godt op i værktøjskassen, så de er til finde: overblik og orden kendetegner mange af de virksomheder, der forstår at udnytte sine medarbejderes kompetencer optimalt, når en forandring skal iværksættes. Det kan de, fordi de ved, hvilke medarbejdere, der ved hvad og hvordan de kan tages i brug.

Bevar kreativiteten

For at kunne bevare roen og drage nytte af tidligere opnåede kompetencer, når der kommer nye forandringer ind ad døren, er det vigtigt at organisationen har evnen til at tænke kreativt og udnytte den iderigdom, der helt sikkert er til stede. Nogle virksomheder har formelle procedurer til at opfange disse ideer og føre dem ud i livet, andre virksomheder lader dem gå upåagtet hen – ideerne dør ud helt af sig selv. Gæt selv,  hvilken virksomhed, der er bedst rustet til at bevare sin stabilitet under en forandring. Kreative forandringsprocesser er noget der kan læres og bør formaliseres, hvis virksomheden skal være i stand til at tilpasse sig den konstant ændrende hverdag (se fx hos Social IQ Academy, hvordan man kommer videre med det. )

Lær af jeres erfaringer

Et afgørende element i at være robust som organisation er, at arbejdspladsen lærer af sine erfaringer, så de kan bruges i det fremadrettede arbejde.

Man skal se tilbage, for at kunne bevæge sig fremad. Selvom mange af de forandringer vi møder i dag kræver, at vi skal ud i helt ukendte vande, er det ikke ensbetydende med, at vores erfaringer er ubrugelige. Samtidig med, at din virksomhed skal lære at tænke kreativt, bør den derfor også lære, at drage nytte af de erfaringer der gøres rundt omkring på arbejdspladsen. Første skridt er, at få stillet de rigtige spørgsmål, når en erfaring er ved at være i mål:

  • Hvordan lykkes projektet?
  • Hvad kan gøres bedre næste gang?
  • Hvordan sikrer vi, at det gøres anderledes næste gang?

Når disse erfaringer er indsamlet, er det tid til at forandre arbejdsgange og processer. Men ikke kun for den enkelte afdeling, der gjorde erfaringen. Resten af arbejdspladsen skal også gøres klogere, hvis denne erfaring skal bidrage til, at hele organisationen bevarer sin stabilitet.

Det arbejde kan du læse mere om her på bloggen i næste uge. Lige nu vil jeg arbejde videre med at skabe robuste organisationer ved at klæde medarbejderrepræsentanterne bedre på til at løfte en del af opgaven. Derfor ønsker jeg dig god arbejdslyst herfra og

Logo– Bettina Prühs

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] stress og frustration, hvis de ikke bliver håndteret ordentligt i organisationen. Som jeg skrev i sidste uges indlæg kan gode processer være en stor hjælp til at bevare roen og trivslen under forandringer. Men […]

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jeg er ikke en robot: