Tag Archive for: extrinsicmotivation

, , ,

Gulerødder til øget motivation kan skade mere end de gavner

De fleste virksomheder forsøger at motivere deres medarbejdere til at yde mere, ved at stille dem en gulerod i udsigt; hvis du udfører denne opgave, får du en ekstra pose penge. Dette gøres ud fra en antagelse om, at sådan en gulerod kan…

Motivation af videnarbejderen gennem udvikling

Der tales meget om motivation fra både ledelse og medarbejdere i det moderne arbejdsliv.  Hvordan bliver vi motiverede? Hvad kan lederen gøre for at sikre motiverede medarbejdere? Hvordan kan man som medarbejder fastholde sin motivation i…

Tag Archive for: extrinsicmotivation

hvordan motiveres medarbejdere?

Motivation af medarbejdere

Motiverede medarbejdere kommer ikke automatisk. Motivation skal både opbygges og have de rette betingelser for at kunne blomstre. Det kræver ledere og systemer der ved hvad der motiverer og hvordan arbejdspladsen bedst kan understøtte motivation i hverdagen.