Indlæg

, , ,

Skal medarbejderne tilpasse sig til de svære arbejdsvilkår, eller omvendt?

Der rapporteres om stigende arbejdspres og dårlige arbejdsvilkår fra mange sider, ligesom vi hører om flere danskere, der bliver syge på grund af arbejdsrelateret #stress. Der skæres ned på den offentlige velfærd, hvilket skaber voldsom…
, , ,

Hvor meget mening og selvbevidsthed skal vi have i arbejdet?

Robusthed og mindfulness er de helt store buzzwords i diskussionen om stress og trivsel på arbejdspladserne i dag. Vi skal være robuste medarbejdere, der kan sænke eget stress niveau ved at være mindful og dermed have stor indsigt i vores…

Hænger arbejdstid og stress sammen?

Er danskerne mindre stressede end andre europæere, når de nu arbejder mindre? Det korte svar er nej, ikke nødvendigvis. Når OECD netop har fremlagt tal  der viser, at danskerne  registreres med færrest ugentlige arbejdstimer i den vestlige…

Motivation af videnarbejderen gennem udvikling

Der tales meget om motivation fra både ledelse og medarbejdere i det moderne arbejdsliv.  Hvordan bliver vi motiverede? Hvad kan lederen gøre for at sikre motiverede medarbejdere? Hvordan kan man som medarbejder fastholde sin motivation i…