Tag Archive for: mening

,

De tre betingelser for et godt arbejdsliv: fleksibilitet, mening og inddragelse

Vi overser nogle andre væsentlige betingelser for det gode arbejdsliv, hvis vi designer vores jobs ud fra, at en fire dages arbejdsuge eller mere hjemmearbejde skal løse alting.Fleksibilitet og arbejdstid står højt på dagsordenen i…
,

Sådan bliver din arbejdsplads attraktiv for videnarbejderne

Forventninger og krav til vores arbejde har forandret sig drastisk de senere år. Derfor er arbejdsgiverne nødt til at tænke og handle anderledes, hvis de vil tiltrække kompetente videnarbejdere. Løn og gode opgaver er ikke længere nok…
, , ,

Skal medarbejderne tilpasse sig til de svære arbejdsvilkår, eller omvendt?

Der rapporteres om stigende arbejdspres og dårlige arbejdsvilkår fra mange sider, ligesom vi hører om flere danskere, der bliver syge på grund af arbejdsrelateret #stress. Der skæres ned på den offentlige velfærd, hvilket skaber voldsom…
, , ,

Hvor meget mening og selvbevidsthed skal vi have i arbejdet?

Robusthed og mindfulness er de helt store buzzwords i diskussionen om stress og trivsel på arbejdspladserne i dag. Vi skal være robuste medarbejdere, der kan sænke eget stress niveau ved at være mindful og dermed have stor indsigt i vores…

Hænger arbejdstid og stress sammen?

Er danskerne mindre stressede end andre europæere, når de nu arbejder mindre? Det korte svar er nej, ikke nødvendigvis. Når OECD netop har fremlagt tal  der viser, at danskerne  registreres med færrest ugentlige arbejdstimer i den vestlige…

Motivation af videnarbejderen gennem udvikling

Der tales meget om motivation fra både ledelse og medarbejdere i det moderne arbejdsliv.  Hvordan bliver vi motiverede? Hvad kan lederen gøre for at sikre motiverede medarbejdere? Hvordan kan man som medarbejder fastholde sin motivation i…